.hgignore
2011-07-06 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
2011-04-02 základ, první verze