šablona/makra/vycpávka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 98 532deb4b908e
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  22 	exclude-result-prefixes="m">
  23 	
  24 	<!--
  25 		Vycpávkový text
  26 		***************
  27 		Vkládá Lorem Ipsum.
  28 		*
  29 		@odstavců počet odstavců k vložení
  30 	-->
  31 	<xsl:template match="m:vycpávka">
  32 		<!-- 
  33 			TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj.
  34 			http://www.w3.org/TR/xslt20/#result-trees
  35 		-->
  36 		<xsl:message>Stahuji vycpávkový text z http://lipsum.lipsum.com/</xsl:message>
  37 		<xsl:variable name="prostýText" select="document(concat('http://lipsum.lipsum.com/feed/xml?amount=', @odstavců, '&amp;what=paragraphs'))/feed/lipsum"/>
  38 		<xsl:for-each select="tokenize($prostýText, '\n')">
  39 			<p><xsl:value-of select="."/></p>
  40 		</xsl:for-each>
  41 	</xsl:template>
  42 
  43 </xsl:stylesheet>
  44