šablona/makra/podČarou.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu Oct 24 22:06:44 2019 +0200 (17 months ago)
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 91 1a70b4045a19
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  21 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  22 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  23 	exclude-result-prefixes="m xs">
  24 
  25 	<!--
  26 		Poznámky pod čarou
  27 		******************
  28 		Vloží do textu číslo (odkaz) a obsah elementu dá až na konec stránky pod čáru.
  29 		Z poznámek vede také zpětný odkaz na místo, odkud bylo odkazováno.
  30 		*
  31 	-->
  32 	<xsl:template match="m:podČarou">
  33 		<xsl:variable name="číslo"><xsl:number level="any"/></xsl:variable>
  34 		<sup class="podČarou-odkaz" id="podČarou-odkaz-{$číslo}">
  35 			<a href="#{encode-for-uri('podČarou-poznámka')}-{$číslo}"><xsl:value-of select="$číslo"/></a>
  36 		</sup>
  37 	</xsl:template>
  38 
  39 	<xsl:template name="poznámkyPodČarou">
  40 		<xsl:if test="//m:podČarou">
  41 			<div class="podČarou-poznámky" title="Poznámky pod čarou">
  42 				<xsl:for-each select="//m:podČarou">
  43 					<p id="podČarou-poznámka-{position()}">
  44 						<a href="#{encode-for-uri('podČarou-odkaz')}-{position()}" class="podČarou-odkaz-zpět"><xsl:value-of select="position()"/>.</a>
  45 						<xsl:apply-templates/>
  46 					</p>
  47 				</xsl:for-each>
  48 			</div>
  49 		</xsl:if>
  50 	</xsl:template>
  51 
  52 </xsl:stylesheet>
  53