Podpora XML tabulek – výstupu.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100 (2009-12-20)
changeset 737252f80b39de
parent 72 fc3d6fa6fbcd
child 74 48066e753dd6
Podpora XML tabulek – výstupu.
Pokud výsledek dotazu má jen jeden sloupec a ten se jmenuje "pouze_xml",
nevykreslí se klasická tabulka, ale obsah prvního záznamu se vloží do <pre> … </pre>
Uživatel si tak může přehledněji zobrazit XML výstup generovaný databází.

Je možné kombinovat i s klasickými tabulkami:
SELECT 123 AS číslo;
SELECT query_to_xml('SELECT * FROM tabulka;', true, false, '…') AS pouze_xml;
SELECT * FROM tabulka;
Zobrazí klasickou tabulku, potom XML výstup uzavřený v <pre/> a potom zase klasickou tabulku.
java/sql-vyuka/web/ajax.jspx
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/web/ajax.jspx	Sat Dec 19 15:22:56 2009 +0100
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/ajax.jspx	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
   1.3 @@ -9,8 +9,8 @@
   1.4   <jsp:useBean id="ajax" class="cz.frantovo.sql.vyuka.web.Ajax" scope="request"/>
   1.5 
   1.6   <jsp:scriptlet>
   1.7 -    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
   1.8 -    ajax.setKlient(request.getRemoteAddr(), request.getHeader("x-forwarded-for"), request.getRequestedSessionId());
   1.9 +	  request.setCharacterEncoding("UTF-8");
  1.10 +	  ajax.setKlient(request.getRemoteAddr(), request.getHeader("x-forwarded-for"), request.getRequestedSessionId());
  1.11   </jsp:scriptlet>
  1.12 
  1.13   <c:choose>
  1.14 @@ -40,69 +40,80 @@
  1.15           </c:otherwise>
  1.16         </c:choose>
  1.17         <!-- </lokalizace> -->
  1.18 -        <table>
  1.19 -          <thead title="${zahlaviTip}">
  1.20 -            <tr>
  1.21 -              <c:forEach var="zahlavi" items="${tabulka.zahlavi}">
  1.22 -                <td>
  1.23 -                  <!-- <lokalizace> -->
  1.24 -                  <c:if test="${tabulka.lokalizovat}">
  1.25 -                    <fmt:message key="${zahlavi}" var="zahlavi"/>
  1.26 -                  </c:if>
  1.27 -                  <!-- </lokalizace> -->
  1.28 -                  <c:out value="${zahlavi}"/>
  1.29 -                </td>
  1.30 -              </c:forEach>
  1.31 -            </tr>
  1.32 -          </thead>
  1.33 -          <tbody>
  1.34 -            <c:forEach var="radek" items="${tabulka.hodnoty}">
  1.35 -              <tr>
  1.36 -                <c:forEach var="bunka" items="${radek}">
  1.37 -                  <!-- <formátováníPodleDatovýchTypů> -->
  1.38 -                  <c:choose>
  1.39 -                    <c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Timestamp'}">
  1.40 -                      <td>
  1.41 -                        <fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy HH:mm:ss"/>
  1.42 -                        <!-- uvnitř vzoru je nedělitelná mezera -->
  1.43 -                      </td>
  1.44 -                    </c:when>
  1.45 -                    <c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Date'}">
  1.46 -                      <td>
  1.47 -                        <fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy"/>
  1.48 -                      </td>
  1.49 -                    </c:when>
  1.50 -                    <c:when test="${bunka.class == 'class java.lang.Integer' || bunka.class == 'class java.math.BigDecimal'}">
  1.51 -                      <td class="cislo">
  1.52 -                        <fmt:formatNumber value="${bunka}" pattern="###,###.###"/>
  1.53 -                      </td>
  1.54 -                    </c:when>
  1.55 -                    <c:when test="${bunka.class == 'class java.lang.Boolean'}">
  1.56 -                      <td>
  1.57 -                        <c:choose>
  1.58 -                          <c:when test="${bunka}">
  1.59 -                            <fmt:message key="boolean.pravda.tip" var="pravda"/>
  1.60 -                            <abbr title="${pravda}"><fmt:message key="boolean.pravda"/></abbr>
  1.61 -                          </c:when>
  1.62 -                          <c:otherwise>
  1.63 -                            <fmt:message key="boolean.nepravda.tip" var="nepravda"/>
  1.64 -                            <abbr title="${nepravda}"><fmt:message key="boolean.nepravda"/></abbr>
  1.65 -                          </c:otherwise>
  1.66 -                        </c:choose>
  1.67 -                      </td>
  1.68 -                    </c:when>
  1.69 -                    <c:otherwise>
  1.70 -                      <td>
  1.71 -                        <c:out value="${bunka}" />
  1.72 -                      </td>
  1.73 -                    </c:otherwise>
  1.74 -                  </c:choose>
  1.75 -                  <!-- </formátováníPodleDatovýchTypů> -->
  1.76 -                </c:forEach>
  1.77 -              </tr>
  1.78 -            </c:forEach>
  1.79 -          </tbody>
  1.80 -        </table>
  1.81 +		<c:choose>
  1.82 +          <c:when test="${fn:length(tabulka.zahlavi) == 1 &amp;&amp; tabulka.zahlavi[0] == 'pouze_xml'}">
  1.83 +			<!-- <XML tabulka> -->
  1.84 +            <pre><c:out value="${tabulka.hodnoty[0][0]}" /></pre>
  1.85 +			<!-- </XML tabulka> -->
  1.86 +          </c:when>
  1.87 +          <c:otherwise>
  1.88 +			<!-- <bežná tabulka> -->
  1.89 +			<table>
  1.90 +			  <thead title="${zahlaviTip}">
  1.91 +				<tr>
  1.92 +				  <c:forEach var="zahlavi" items="${tabulka.zahlavi}">
  1.93 +					<td>
  1.94 +					  <!-- <lokalizace> -->
  1.95 +					  <c:if test="${tabulka.lokalizovat}">
  1.96 +						<fmt:message key="${zahlavi}" var="zahlavi"/>
  1.97 +					  </c:if>
  1.98 +					  <!-- </lokalizace> -->
  1.99 +					  <c:out value="${zahlavi}"/>
  1.100 +					</td>
  1.101 +				  </c:forEach>
  1.102 +				</tr>
  1.103 +			  </thead>
  1.104 +			  <tbody>
  1.105 +				<c:forEach var="radek" items="${tabulka.hodnoty}">
  1.106 +				  <tr>
  1.107 +					<c:forEach var="bunka" items="${radek}">
  1.108 +					  <!-- <formátováníPodleDatovýchTypů> -->
  1.109 +					  <c:choose>
  1.110 +						<c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Timestamp'}">
  1.111 +						  <td>
  1.112 +							<fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy HH:mm:ss"/>
  1.113 +							<!-- uvnitř vzoru je nedělitelná mezera -->
  1.114 +						  </td>
  1.115 +						</c:when>
  1.116 +						<c:when test="${bunka.class == 'class java.sql.Date'}">
  1.117 +						  <td>
  1.118 +							<fmt:formatDate value="${bunka}" pattern="dd.MM.yyyy"/>
  1.119 +						  </td>
  1.120 +						</c:when>
  1.121 +						<c:when test="${bunka.class == 'class java.lang.Integer' || bunka.class == 'class java.math.BigDecimal'}">
  1.122 +						  <td class="cislo">
  1.123 +							<fmt:formatNumber value="${bunka}" pattern="###,###.###"/>
  1.124 +						  </td>
  1.125 +						</c:when>
  1.126 +						<c:when test="${bunka.class == 'class java.lang.Boolean'}">
  1.127 +						  <td>
  1.128 +							<c:choose>
  1.129 +							  <c:when test="${bunka}">
  1.130 +								<fmt:message key="boolean.pravda.tip" var="pravda"/>
  1.131 +								<abbr title="${pravda}"><fmt:message key="boolean.pravda"/></abbr>
  1.132 +							  </c:when>
  1.133 +							  <c:otherwise>
  1.134 +								<fmt:message key="boolean.nepravda.tip" var="nepravda"/>
  1.135 +								<abbr title="${nepravda}"><fmt:message key="boolean.nepravda"/></abbr>
  1.136 +							  </c:otherwise>
  1.137 +							</c:choose>
  1.138 +						  </td>
  1.139 +						</c:when>
  1.140 +						<c:otherwise>
  1.141 +						  <td>
  1.142 +							<c:out value="${bunka}" />
  1.143 +						  </td>
  1.144 +						</c:otherwise>
  1.145 +					  </c:choose>
  1.146 +					  <!-- </formátováníPodleDatovýchTypů> -->
  1.147 +					</c:forEach>
  1.148 +				  </tr>
  1.149 +				</c:forEach>
  1.150 +			  </tbody>
  1.151 +			</table>
  1.152 +			<!-- </bežná tabulka> -->
  1.153 +		  </c:otherwise>
  1.154 +        </c:choose>
  1.155       </c:forEach>
  1.156       <!-- </Tabulky> -->
  1.157