Vlastní (stručné) chybové hlášky (404 a 500), IP adresa pro reverzní proxy (provizorně).
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100 (2010-01-27)
changeset 7448066e753dd6
parent 73 7252f80b39de
child 75 e0c23170f359
Vlastní (stručné) chybové hlášky (404 a 500), IP adresa pro reverzní proxy (provizorně).
html/formulář.html
java/sql-vyuka/nbproject/ant-deploy.xml
java/sql-vyuka/nbproject/build-impl.xml
java/sql-vyuka/nbproject/genfiles.properties
java/sql-vyuka/nbproject/project.properties
java/sql-vyuka/nbproject/project.xml
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java
java/sql-vyuka/web/WEB-INF/chyby/404.jsp
java/sql-vyuka/web/WEB-INF/chyby/500.jsp
java/sql-vyuka/web/WEB-INF/web.xml
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/html/formulář.html	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,43 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<!DOCTYPE html SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
   1.6 +<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
   1.7 +  <head>
   1.8 +    <meta http-equiv="content-language" content="cs"/>
   1.9 +    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  1.10 +    <title>Objednávka</title>
  1.11 +  </head>
  1.12 +  <body>
  1.13 +    <h1>Objednávka</h1>
  1.14 +    <form action="/objednavka/" method="post" class="objednavka">
  1.15 +      <fieldset class="radio">
  1.16 +        <legend>Zvolte variantu</legend><br />
  1.17 +        <label><input name="varianta" value="licence" type="radio" />Licence: 1&#160;000 Kč</label><br />
  1.18 +        <label><input name="varianta" value="licence-instalace" type="radio" />Licence + odborná instalace: 1&#160;500 Kč</label><br />
  1.19 +        <label><input name="varianta" value="hosting" type="radio" />Hostovaný provoz: 300 Kč za měsíc</label><br />
  1.20 +      </fieldset>
  1.21 +      <fieldset>
  1.22 +        <legend>Zákazník</legend><br />
  1.23 +        <label>Název školy: <input name="nazev" maxlength="64" type="text" /></label><br />
  1.24 +        <label>Ulice: <input name="ulice" maxlength="64" type="text" /></label><br />
  1.25 +        <label>Město: <input name="mesto" maxlength="64" type="text" /></label><br />
  1.26 +        <label>PSČ: <input name="psc" maxlength="16" type="text" /></label><br />
  1.27 +        <label>IČO: <input name="ico" maxlength="64" type="text" /></label><br />
  1.28 +      </fieldset><br />
  1.29 +      <fieldset>
  1.30 +        <legend>Kontaktní údaje</legend><br />
  1.31 +        <label>Komtaktní osoba: <input name="osoba" maxlength="128" type="text" /></label><br />
  1.32 +        <label>E-mail: <input name="email" maxlength="128" type="text" /></label><br />
  1.33 +        <textarea name="klic" cols="100" rows="10">pokud chcete šifrovat e-maily, vložte sem svůj veřejný klíč (PGP/GPG nebo X509)</textarea><br />
  1.34 +      </fieldset>
  1.35 +      <fieldset>
  1.36 +        <legend>Doplňkové údaje</legend><br />
  1.37 +        <label>Předpokládaný počet uživatelů: <input name="pocetUzivatelu" maxlength="128" type="text" /></label><br />
  1.38 +        <textarea name="komentar" cols="100" rows="10">komentář (pokud nějaký máte)</textarea>
  1.39 +      </fieldset>
  1.40 +      <fieldset class="tlacitka">
  1.41 +        <legend>Zadat objednávku</legend><br />
  1.42 +        <button type="submit">Odeslat objednávku</button><br />
  1.43 +      </fieldset>
  1.44 +    </form>
  1.45 +  </body>
  1.46 +</html>
   2.1 --- a/java/sql-vyuka/nbproject/ant-deploy.xml	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/nbproject/ant-deploy.xml	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   2.3 @@ -4,12 +4,12 @@
   2.4     <property file="${deploy.ant.properties.file}" />
   2.5     <available file="${deploy.ant.docbase.dir}/WEB-INF/sun-web.xml" property="sun.web.present"/>
   2.6     <available file="${deploy.ant.resource.dir}" property="has.setup"/>
   2.7 -    <tempfile prefix="sjsas" property="sjsas.password.file" destdir="${java.io.tmpdir}"/> <!-- do not forget to delete this! -->
   2.8 -    <echo message="AS_ADMIN_PASSWORD=${sjsas.password}" file="${sjsas.password.file}"/>
   2.9 +    <tempfile prefix="gfv3" property="gfv3.password.file" destdir="${java.io.tmpdir}"/> <!-- do not forget to delete this! -->
  2.10 +    <echo message="AS_ADMIN_PASSWORD=${gfv3.password}" file="${gfv3.password.file}"/>
  2.11   </target>
  2.12   
  2.13   <target name="-parse-sun-web" depends="-init-cl-deployment-env" if="sun.web.present">
  2.14 -    <tempfile prefix="sjsas" property="temp.sun.web" destdir="${java.io.tmpdir}"/>
  2.15 +    <tempfile prefix="gfv3" property="temp.sun.web" destdir="${java.io.tmpdir}"/>
  2.16     <copy file="${deploy.ant.docbase.dir}/WEB-INF/sun-web.xml" tofile="${temp.sun.web}"/>
  2.17     <!-- The doctype triggers resolution which can fail -->
  2.18     <replace file="${temp.sun.web}">
  2.19 @@ -23,38 +23,38 @@
  2.20     <xmlproperty file="${temp.sun.web}" validate="false">
  2.21     </xmlproperty>  
  2.22     <delete file="${temp.sun.web}"/>
  2.23 -    <property name="deploy.ant.client.url" value="${sjsas.url}${sun-web-app.context-root}"/>
  2.24 +    <property name="deploy.ant.client.url" value="${gfv3.url}${sun-web-app.context-root}"/>
  2.25 +    <property name="deploy.context.root.argument" value="?contextroot=${sun-web-app.context-root}"/>
  2.26 +  </target>
  2.27 +  <target name="-no-parse-sun-web" depends="-init-cl-deployment-env" unless="sun.web.present">
  2.28 +    <property name="deploy.context.root.argument" value=""/>
  2.29   </target>
  2.30   <target name="-add-resources" depends="-init-cl-deployment-env" if="has.setup">
  2.31 -    <tempfile prefix="sjsas" property="sjsas.resources.dir" destdir="${java.io.tmpdir}"/>
  2.32 -    <mkdir dir="${sjsas.resources.dir}"/>
  2.33 -    <mkdir dir="${sjsas.resources.dir}/META-INF"/>
  2.34 -    <property name="sjsas.resources.file" value="${sjsas.resources.dir}/META-INF/sun-resources.xml"/>
  2.35 -    <copy todir="${sjsas.resources.dir}/META-INF">
  2.36 +    <tempfile prefix="gfv3" property="gfv3.resources.dir" destdir="${java.io.tmpdir}"/>
  2.37 +    <mkdir dir="${gfv3.resources.dir}"/>
  2.38 +    <mkdir dir="${gfv3.resources.dir}/META-INF"/>
  2.39 +    <property name="gfv3.resources.file" value="${gfv3.resources.dir}/META-INF/sun-resources.xml"/>
  2.40 +    <copy todir="${gfv3.resources.dir}/META-INF">
  2.41       <fileset dir="${deploy.ant.resource.dir}"/>
  2.42     </copy>
  2.43     <jar destfile="${deploy.ant.archive}" update="true">
  2.44 -      <fileset dir="${sjsas.resources.dir}"/>
  2.45 +      <fileset dir="${gfv3.resources.dir}"/>
  2.46     </jar>
  2.47 -    <delete dir="${sjsas.resources.dir}"/>
  2.48 +    <delete dir="${gfv3.resources.dir}"/>
  2.49   </target>
  2.50 -  <target name="-deploy-ant" depends="-parse-sun-web,-add-resources" if="deploy.ant.enabled">
  2.51 +  <target name="-deploy-ant" depends="-parse-sun-web,-no-parse-sun-web,-add-resources" if="deploy.ant.enabled">
  2.52     <echo message="Deploying ${deploy.ant.archive}"/>
  2.53 -    <taskdef name="sun-appserv-deploy" classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.sun.appserv.DeployTask"
  2.54 -         classpath="${sjsas.root}/lib/sun-appserv-ant.jar" />
  2.55 -    <sun-appserv-deploy user="${sjsas.username}"
  2.56 -        passwordfile="${sjsas.password.file}"
  2.57 -        host="${sjsas.host}" port="${sjsas.port}"
  2.58 -        file="${deploy.ant.archive}" asinstalldir="${sjsas.root}"/>
  2.59 -    <delete file="${sjsas.password.file}"/>
  2.60 +    <tempfile prefix="gfv3" property="gfv3.results.file" destdir="${java.io.tmpdir}"/> <!-- do not forget to delete this! -->
  2.61 +    <property name="full.deploy.ant.archive" location="${deploy.ant.archive}"/>
  2.62 +    <get src="${gfv3.url}/__asadmin/deploy?path=${full.deploy.ant.archive}${deploy.context.root.argument}?force=true?name=${ant.project.name}"
  2.63 +      dest="${gfv3.results.file}"/>
  2.64 +    <delete file="${gfv3.results.file}"/>  
  2.65   </target>
  2.66   <target name="-undeploy-ant" depends="-init-cl-deployment-env" if="deploy.ant.enabled">
  2.67 -    <taskdef name="sun-appserv-undeploy" classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.sun.appserv.UndeployTask"
  2.68 -         classpath="${sjsas.root}/lib/sun-appserv-ant.jar" />
  2.69 -    <sun-appserv-undeploy user="${sjsas.username}"
  2.70 -        passwordfile="${sjsas.password.file}"
  2.71 -        host="${sjsas.host}" port="${sjsas.port}"
  2.72 -        file="${deploy.ant.archive}" asinstalldir="${sjsas.root}"/>
  2.73 -    <delete file="${sjsas.password.file}"/>
  2.74 +    <echo message="Undeploying ${deploy.ant.archive}"/>
  2.75 +    <tempfile prefix="gfv3" property="gfv3.results.file" destdir="${java.io.tmpdir}"/> <!-- do not forget to delete this! -->
  2.76 +    <get src="${gfv3.url}/__asadmin/undeploy?name=${ant.project.name}"
  2.77 +      dest="${gfv3.results.file}"/>
  2.78 +    <delete file="${gfv3.results.file}"/>  
  2.79   </target>
  2.80 </project>
   3.1 --- a/java/sql-vyuka/nbproject/build-impl.xml	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/nbproject/build-impl.xml	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   3.3 @@ -126,7 +126,10 @@
   3.4     <condition property="do.tmp.war.package.with.custom.manifest">
   3.5       <and>
   3.6         <isset property="has.custom.manifest"/>
   3.7 -        <isfalse value="${directory.deployment.supported}"/>
   3.8 +        <or>
   3.9 +          <isfalse value="${directory.deployment.supported}"/>
  3.10 +          <isset property="dist.ear.dir"/>
  3.11 +        </or>
  3.12       </and>
  3.13     </condition>
  3.14     <condition property="do.tmp.war.package.without.custom.manifest">
  3.15 @@ -134,11 +137,17 @@
  3.16         <not>
  3.17           <isset property="has.custom.manifest"/>
  3.18         </not>
  3.19 -        <isfalse value="${directory.deployment.supported}"/>
  3.20 +        <or>
  3.21 +          <isfalse value="${directory.deployment.supported}"/>
  3.22 +          <isset property="dist.ear.dir"/>
  3.23 +        </or>
  3.24       </and>
  3.25     </condition>
  3.26     <condition property="do.tmp.war.package">
  3.27 -      <isfalse value="${directory.deployment.supported}"/>
  3.28 +      <or>
  3.29 +        <isfalse value="${directory.deployment.supported}"/>
  3.30 +        <isset property="dist.ear.dir"/>
  3.31 +      </or>
  3.32     </condition>
  3.33     <property name="build.meta.inf.dir" value="${build.web.dir}/META-INF"/>
  3.34     <condition else="" property="application.args.param" value="${application.args}">
  3.35 @@ -161,13 +170,11 @@
  3.36     <property name="javadoc.encoding.used" value="${source.encoding}"/>
  3.37     <property name="includes" value="**"/>
  3.38     <property name="excludes" value=""/>
  3.39 -    <condition else="" property="javac.compilerargs.jaxws" value="-Djava.endorsed.dirs='${jaxws.endorsed.dir}'">
  3.40 -      <and>
  3.41 -        <isset property="jaxws.endorsed.dir"/>
  3.42 -        <available file="nbproject/jaxws-build.xml"/>
  3.43 -      </and>
  3.44 +    <property name="runmain.jvmargs" value=""/>
  3.45 +    <path id="endorsed.classpath.path" path="${endorsed.classpath}"/>
  3.46 +    <condition else="" property="endorsed.classpath.cmd.line.arg" value="-Xbootclasspath/p:'${toString:endorsed.classpath.path}'">
  3.47 +      <length length="0" string="${endorsed.classpath}" when="greater"/>
  3.48     </condition>
  3.49 -    <property name="runmain.jvmargs" value=""/>
  3.50   </target>
  3.51   <target depends="init" name="-init-cos" unless="deploy.on.save">
  3.52     <condition property="deploy.on.save" value="true">
  3.53 @@ -230,7 +237,8 @@
  3.54           <classpath>
  3.55             <path path="@{classpath}"/>
  3.56           </classpath>
  3.57 -          <compilerarg line="${javac.compilerargs} ${javac.compilerargs.jaxws}"/>
  3.58 +          <compilerarg line="${endorsed.classpath.cmd.line.arg}"/>
  3.59 +          <compilerarg line="${javac.compilerargs}"/>
  3.60           <customize/>
  3.61         </javac>
  3.62       </sequential>
  3.63 @@ -242,14 +250,14 @@
  3.64       <attribute default="${excludes}" name="excludes"/>
  3.65       <attribute default="**" name="testincludes"/>
  3.66       <sequential>
  3.67 -        <junit dir="${basedir}" errorproperty="tests.failed" failureproperty="tests.failed" fork="true" showoutput="true">
  3.68 +        <junit dir="${basedir}" errorproperty="tests.failed" failureproperty="tests.failed" fork="true" showoutput="true" tempdir="${java.io.tmpdir}">
  3.69           <batchtest todir="${build.test.results.dir}">
  3.70             <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="@{excludes},${excludes}" includes="@{includes}">
  3.71               <filename name="@{testincludes}"/>
  3.72             </fileset>
  3.73           </batchtest>
  3.74           <classpath>
  3.75 -            <path path="${run.test.classpath}:${j2ee.platform.classpath}"/>
  3.76 +            <path path="${run.test.classpath}:${j2ee.platform.classpath}:${j2ee.platform.embeddableejb.classpath}"/>
  3.77           </classpath>
  3.78           <syspropertyset>
  3.79             <propertyref prefix="test-sys-prop."/>
  3.80 @@ -257,6 +265,7 @@
  3.81           </syspropertyset>
  3.82           <formatter type="brief" usefile="false"/>
  3.83           <formatter type="xml"/>
  3.84 +          <jvmarg line="${endorsed.classpath.cmd.line.arg}"/>
  3.85           <jvmarg line="${runmain.jvmargs}"/>
  3.86         </junit>
  3.87       </sequential>
  3.88 @@ -269,6 +278,7 @@
  3.89       <element name="customize" optional="true"/>
  3.90       <sequential>
  3.91         <java classname="@{classname}" fork="true">
  3.92 +          <jvmarg line="${endorsed.classpath.cmd.line.arg}"/>
  3.93           <jvmarg line="${runmain.jvmargs}"/>
  3.94           <classpath>
  3.95             <path path="@{classpath}:${j2ee.platform.classpath}"/>
  3.96 @@ -346,6 +356,7 @@
  3.97       <element name="customize" optional="true"/>
  3.98       <sequential>
  3.99         <java classname="@{classname}" fork="true">
  3.100 +          <jvmarg line="${endorsed.classpath.cmd.line.arg}"/>
  3.101           <jvmarg line="${debug-args-line}"/>
  3.102           <jvmarg value="-Xrunjdwp:transport=${debug-transport},address=${jpda.address}"/>
  3.103           <jvmarg line="${runmain.jvmargs}"/>
  3.104 @@ -524,16 +535,17 @@
  3.105   </target>
  3.106   <target depends="init,compile,compile-jsps,-pre-dist,-do-dist-with-manifest,-do-dist-without-manifest" name="do-dist"/>
  3.107   <target depends="init" if="dist.ear.dir" name="library-inclusion-in-manifest">
  3.108 -    <copyfiles files="${reference.SuperDAO.jar}" iftldtodir="${build.web.dir}/WEB-INF" manifestproperty="manifest.reference.SuperDAO.jar" todir="${dist.ear.dir}"/>
  3.109 +    <copyfiles files="${reference.SuperDAO.jar}" iftldtodir="${build.web.dir}/WEB-INF" todir="${dist.ear.dir}/lib"/>
  3.110     <mkdir dir="${build.web.dir}/META-INF"/>
  3.111 -    <manifest file="${build.web.dir}/META-INF/MANIFEST.MF" mode="update">
  3.112 -      <attribute name="Class-Path" value="${manifest.reference.SuperDAO.jar} "/>
  3.113 -    </manifest>
  3.114 +    <manifest file="${build.web.dir}/META-INF/MANIFEST.MF" mode="update"/>
  3.115   </target>
  3.116   <target depends="init" name="library-inclusion-in-archive" unless="dist.ear.dir">
  3.117     <copyfiles files="${reference.SuperDAO.jar}" todir="${build.web.dir}/WEB-INF/lib"/>
  3.118   </target>
  3.119 -  <target depends="init,compile,compile-jsps,-pre-dist,library-inclusion-in-manifest" if="do.tmp.war.package" name="do-ear-dist">
  3.120 +  <target depends="init" if="dist.ear.dir" name="-clean-webinf-lib">
  3.121 +    <delete dir="${build.web.dir}/WEB-INF/lib"/>
  3.122 +  </target>
  3.123 +  <target depends="init,-clean-webinf-lib,compile,compile-jsps,-pre-dist,library-inclusion-in-manifest" if="do.tmp.war.package" name="do-ear-dist">
  3.124     <dirname file="${dist.ear.war}" property="dist.jar.dir"/>
  3.125     <mkdir dir="${dist.jar.dir}"/>
  3.126     <jar compress="${jar.compress}" jarfile="${dist.ear.war}" manifest="${build.web.dir}/META-INF/MANIFEST.MF">
  3.127 @@ -545,7 +557,7 @@
  3.128     <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  3.129   </target>
  3.130   <target depends="init,compile,-pre-dist,do-dist,-post-dist" description="Build distribution (WAR)." name="dist"/>
  3.131 -  <target depends="init,-init-cos,compile,-pre-dist,do-ear-dist,-post-dist" description="Build distribution (WAR) to be packaged into an EAR." name="dist-ear"/>
  3.132 +  <target depends="init,-clean-webinf-lib,-init-cos,compile,-pre-dist,do-ear-dist,-post-dist" description="Build distribution (WAR) to be packaged into an EAR." name="dist-ear"/>
  3.133   <!--
  3.134         EXECUTION SECTION
  3.135       -->
  3.136 @@ -660,7 +672,7 @@
  3.137   <!--
  3.138         DEBUGGING SECTION
  3.139       -->
  3.140 -  <target depends="init,compile,compile-jsps,-do-compile-single-jsp,-pre-dist,-do-tmp-dist-with-manifest,-do-tmp-dist-without-manifest" description="Debug project in IDE." if="netbeans.home" name="debug">
  3.141 +  <target depends="init,-init-cos,compile,compile-jsps,-do-compile-single-jsp,-pre-dist,-do-tmp-dist-with-manifest,-do-tmp-dist-without-manifest" description="Debug project in IDE." if="netbeans.home" name="debug">
  3.142     <nbstartserver debugmode="true"/>
  3.143     <antcall target="connect-debugger"/>
  3.144     <nbdeploy clientUrlPart="${client.urlPart}" debugmode="true" forceRedeploy="true"/>
  3.145 @@ -735,13 +747,14 @@
  3.146       -->
  3.147   <target depends="init,compile" if="have.tests" name="-pre-pre-compile-test">
  3.148     <mkdir dir="${build.test.classes.dir}"/>
  3.149 +    <property name="j2ee.platform.embeddableejb.classpath" value=""/>
  3.150   </target>
  3.151   <target name="-pre-compile-test">
  3.152     <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
  3.153     <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
  3.154   </target>
  3.155   <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test" if="have.tests" name="-do-compile-test">
  3.156 -    <webproject2:javac classpath="${javac.test.classpath}:${j2ee.platform.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
  3.157 +    <webproject2:javac classpath="${javac.test.classpath}:${j2ee.platform.classpath}:${j2ee.platform.embeddableejb.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
  3.158     <copy todir="${build.test.classes.dir}">
  3.159       <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
  3.160     </copy>
  3.161 @@ -757,7 +770,7 @@
  3.162   </target>
  3.163   <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test-single" if="have.tests" name="-do-compile-test-single">
  3.164     <fail unless="javac.includes">Must select some files in the IDE or set javac.includes</fail>
  3.165 -    <webproject2:javac classpath="${javac.test.classpath}:${j2ee.platform.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" excludes="" includes="${javac.includes}" srcdir="${test.src.dir}"/>
  3.166 +    <webproject2:javac classpath="${javac.test.classpath}:${j2ee.platform.classpath}:${j2ee.platform.embeddableejb.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" excludes="" includes="${javac.includes}" srcdir="${test.src.dir}"/>
  3.167     <copy todir="${build.test.classes.dir}">
  3.168       <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
  3.169     </copy>
  3.170 @@ -804,7 +817,7 @@
  3.171     <delete file="${test.report.file}"/>
  3.172     <!-- must exist, otherwise the XML formatter would fail -->
  3.173     <mkdir dir="${build.test.results.dir}"/>
  3.174 -    <webproject1:debug args="${test.class}" classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.JUnitTestRunner" classpath="${ant.home}/lib/ant.jar:${ant.home}/lib/ant-junit.jar:${debug.test.classpath}">
  3.175 +    <webproject1:debug args="${test.class}" classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.JUnitTestRunner" classpath="${ant.home}/lib/ant.jar:${ant.home}/lib/ant-junit.jar:${debug.test.classpath}:${j2ee.platform.embeddableejb.classpath}">
  3.176       <customize>
  3.177         <arg value="showoutput=true"/>
  3.178         <arg value="formatter=org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.BriefJUnitResultFormatter"/>
   4.1 --- a/java/sql-vyuka/nbproject/genfiles.properties	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/nbproject/genfiles.properties	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   4.3 @@ -3,6 +3,6 @@
   4.4 build.xml.stylesheet.CRC32=c0ebde35
   4.5 # This file is used by a NetBeans-based IDE to track changes in generated files such as build-impl.xml.
   4.6 # Do not edit this file. You may delete it but then the IDE will never regenerate such files for you.
   4.7 -nbproject/build-impl.xml.data.CRC32=eb6453d4
   4.8 -nbproject/build-impl.xml.script.CRC32=857df3c0
   4.9 -nbproject/build-impl.xml.stylesheet.CRC32=8ab4467e@1.15.1.1
  4.10 +nbproject/build-impl.xml.data.CRC32=3f9299bb
  4.11 +nbproject/build-impl.xml.script.CRC32=1628db8a
  4.12 +nbproject/build-impl.xml.stylesheet.CRC32=b139b33b@1.21.1.1
   5.1 --- a/java/sql-vyuka/nbproject/project.properties	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
   5.2 +++ b/java/sql-vyuka/nbproject/project.properties	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   5.3 @@ -18,11 +18,12 @@
   5.4 dist.ear.war=${dist.dir}/${war.ear.name}
   5.5 dist.javadoc.dir=${dist.dir}/javadoc
   5.6 dist.war=${dist.dir}/${war.name}
   5.7 +endorsed.classpath=
   5.8 excludes=
   5.9 includes=**
  5.10 j2ee.deploy.on.save=false
  5.11 j2ee.platform=1.5
  5.12 -j2ee.server.type=J2EE
  5.13 +j2ee.server.type=gfv3ee6
  5.14 jar.compress=false
  5.15 javac.classpath=\
  5.16   ${reference.SuperDAO.jar}
  5.17 @@ -47,6 +48,7 @@
  5.18 javadoc.use=true
  5.19 javadoc.version=false
  5.20 javadoc.windowtitle=
  5.21 +jaxbwiz.endorsed.dirs="${netbeans.home}/../ide12/modules/ext/jaxb/api"
  5.22 jspcompilation.classpath=${jspc.classpath}:${javac.classpath}
  5.23 lib.dir=${web.docbase.dir}/WEB-INF/lib
  5.24 persistence.xml.dir=${conf.dir}
   6.1 --- a/java/sql-vyuka/nbproject/project.xml	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
   6.2 +++ b/java/sql-vyuka/nbproject/project.xml	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   6.3 @@ -6,7 +6,7 @@
   6.4       <name>sql-vyuka</name>
   6.5       <minimum-ant-version>1.6.5</minimum-ant-version>
   6.6       <web-module-libraries>
   6.7 -        <library>
   6.8 +        <library dirs="200">
   6.9           <file>${reference.SuperDAO.jar}</file>
  6.10           <path-in-war>WEB-INF/lib</path-in-war>
  6.11         </library>
   7.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
   7.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/web/Ajax.java	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   7.3 @@ -25,32 +25,32 @@
   7.4    * @param idSezeni javovská HTTP relace
   7.5    */
   7.6   public void setKlient(String ipAdresa, String ipPresmerovano, String idSezeni) {
   7.7 -    if ("127.0.0.1".equals(ipAdresa) && ipPresmerovano != null) {
   7.8 -      uzivatel.setIpAdresa(ipPresmerovano);
   7.9 -    } else {
  7.10 -      uzivatel.setIpAdresa(ipAdresa);
  7.11 -    }
  7.12 -    uzivatel.setIdSezeni(idSezeni);
  7.13 +	if (("127.0.0.1".equals(ipAdresa) || "10.0.0.31".equals(ipAdresa)) && ipPresmerovano != null) {
  7.14 +	  uzivatel.setIpAdresa(ipPresmerovano);
  7.15 +	} else {
  7.16 +	  uzivatel.setIpAdresa(ipAdresa);
  7.17 +	}
  7.18 +	uzivatel.setIdSezeni(idSezeni);
  7.19   }
  7.20 
  7.21   public void setSqlPrikaz(String sqlPrikaz) {
  7.22 -    this.sqlPrikaz = sqlPrikaz;
  7.23 +	this.sqlPrikaz = sqlPrikaz;
  7.24   }
  7.25 
  7.26   public void setIdPruvodce(long idPruvodce) {
  7.27 -    this.idPruvodce = idPruvodce;
  7.28 +	this.idPruvodce = idPruvodce;
  7.29   }
  7.30 
  7.31   public void setKodPruvodce(String kodPruvodce) {
  7.32 -    this.kodPruvodce = kodPruvodce;
  7.33 +	this.kodPruvodce = kodPruvodce;
  7.34   }
  7.35 
  7.36   /**
  7.37    * @return Historie SQL příkazů daného uživatele.
  7.38    */
  7.39   public VysledekSQL getHistorie() {
  7.40 -    HistorieDAO h = new HistorieDAO();
  7.41 -    return h.nactiHistorii(uzivatel);
  7.42 +	HistorieDAO h = new HistorieDAO();
  7.43 +	return h.nactiHistorii(uzivatel);
  7.44   }
  7.45 
  7.46   /**
  7.47 @@ -58,8 +58,8 @@
  7.48    * @return Výsledek dotazu – tabulka, hláška nebo chyba.
  7.49    */
  7.50   public VysledekSQL getSQLVysledek() {
  7.51 -    PiskovisteDAO p = new PiskovisteDAO();
  7.52 -    return p.vykonejSQL(sqlPrikaz, uzivatel);
  7.53 +	PiskovisteDAO p = new PiskovisteDAO();
  7.54 +	return p.vykonejSQL(sqlPrikaz, uzivatel);
  7.55   }
  7.56 
  7.57   /**
  7.58 @@ -67,9 +67,9 @@
  7.59    * @return průvodce nebo chybová hláška.
  7.60    */
  7.61   public Pruvodce getPruvodcePodleId() {
  7.62 -    PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.63 -    Pruvodce p = dao.getPruvodce(idPruvodce);
  7.64 -    return osetriChybuPruvodce(p);
  7.65 +	PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.66 +	Pruvodce p = dao.getPruvodce(idPruvodce);
  7.67 +	return osetriChybuPruvodce(p);
  7.68   }
  7.69 
  7.70   /**
  7.71 @@ -78,9 +78,9 @@
  7.72    * @return průvodce nebo chybová hláška.
  7.73    */
  7.74   public Pruvodce getPruvodcePodleKodu() {
  7.75 -    PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.76 -    Pruvodce p = dao.getPruvodce(kodPruvodce);
  7.77 -    return osetriChybuPruvodce(p);
  7.78 +	PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.79 +	Pruvodce p = dao.getPruvodce(kodPruvodce);
  7.80 +	return osetriChybuPruvodce(p);
  7.81   }
  7.82 
  7.83   /**
  7.84 @@ -89,9 +89,9 @@
  7.85    * @return průvodce nebo chybová hláška.
  7.86    */
  7.87   public Pruvodce getPruvodcePredchozi() {
  7.88 -    PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.89 -    Pruvodce p = dao.getPruvodcePredchozi(idPruvodce);
  7.90 -    return osetriChybuPruvodce(p);
  7.91 +	PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.92 +	Pruvodce p = dao.getPruvodcePredchozi(idPruvodce);
  7.93 +	return osetriChybuPruvodce(p);
  7.94   }
  7.95 
  7.96   /**
  7.97 @@ -100,9 +100,9 @@
  7.98    * @return průvodce nebo chybová hláška.
  7.99    */
  7.100   public Pruvodce getPruvodceNasledujici() {
  7.101 -    PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.102 -    Pruvodce p = dao.getPruvodceNasledujici(idPruvodce);
  7.103 -    return osetriChybuPruvodce(p);
  7.104 +	PruvodceDAO dao = new PruvodceDAO();
  7.105 +	Pruvodce p = dao.getPruvodceNasledujici(idPruvodce);
  7.106 +	return osetriChybuPruvodce(p);
  7.107   }
  7.108 
  7.109   /**
  7.110 @@ -110,13 +110,13 @@
  7.111    * @return zadaná stránka, nebo chybová hláška, pokud bylo načteno „null“
  7.112    */
  7.113   private static Pruvodce osetriChybuPruvodce(Pruvodce p) {
  7.114 -    if (p == null) {
  7.115 -      p = new Pruvodce();
  7.116 -      p.setKod("chyba");
  7.117 -      p.setNadpis("pruvodce.chyba.nadpis");
  7.118 -      p.setObsah("pruvodce.chyba.obsah");
  7.119 -      p.setLokalizovat(true);
  7.120 -    }
  7.121 -    return p;
  7.122 +	if (p == null) {
  7.123 +	  p = new Pruvodce();
  7.124 +	  p.setKod("chyba");
  7.125 +	  p.setNadpis("pruvodce.chyba.nadpis");
  7.126 +	  p.setObsah("pruvodce.chyba.obsah");
  7.127 +	  p.setLokalizovat(true);
  7.128 +	}
  7.129 +	return p;
  7.130   }
  7.131 }
   8.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   8.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/chyby/404.jsp	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   8.3 @@ -0,0 +1,20 @@
   8.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   8.5 +<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
   8.6 +	 xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
   8.7 +	 version="2.0">
   8.8 +  <jsp:directive.page contentType="application/xhtml+xml" isErrorPage="true"/>
   8.9 +  <jsp:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
  8.10 +		doctype-root-element="html"
  8.11 +		omit-xml-declaration="false"/>
  8.12 +
  8.13 +  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  8.14 +	<head>
  8.15 +	  <title>404 Stránka nenalezena</title>
  8.16 +	</head>
  8.17 +	<body>
  8.18 +	  <h1>404 Stránka nenalezena</h1>
  8.19 +	  <p>Takovou stránku tu bohužel nemáme.</p>
  8.20 +	</body>
  8.21 +  </html>
  8.22 +
  8.23 +</jsp:root>
   9.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   9.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/chyby/500.jsp	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
   9.3 @@ -0,0 +1,20 @@
   9.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   9.5 +<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
   9.6 +	 xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
   9.7 +	 version="2.0">
   9.8 +  <jsp:directive.page contentType="application/xhtml+xml" isErrorPage="true"/>
   9.9 +  <jsp:output doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
  9.10 +		doctype-root-element="html"
  9.11 +		omit-xml-declaration="false"/>
  9.12 +
  9.13 +  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  9.14 +	<head>
  9.15 +	  <title>500 Interní chyba serveru</title>
  9.16 +	</head>
  9.17 +	<body>
  9.18 +	  <h1>500 Interní chyba serveru</h1>
  9.19 +	  <p>Něco se nám nepovedlo.</p>
  9.20 +	</body>
  9.21 +  </html>
  9.22 +
  9.23 +</jsp:root>
  10.1 --- a/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/web.xml	Sun Dec 20 01:14:28 2009 +0100
  10.2 +++ b/java/sql-vyuka/web/WEB-INF/web.xml	Wed Jan 27 21:24:33 2010 +0100
  10.3 @@ -8,4 +8,12 @@
  10.4   <welcome-file-list>
  10.5     <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  10.6   </welcome-file-list>
  10.7 +  <error-page>
  10.8 +    <error-code>404</error-code>
  10.9 +    <location>/WEB-INF/chyby/404.jsp</location>
  10.10 +  </error-page>
  10.11 +  <error-page>
  10.12 +    <error-code>500</error-code>
  10.13 +    <location>/WEB-INF/chyby/500.jsp</location>
  10.14 +  </error-page>
  10.15 </web-app>