java/SuperDAOplugin/nbproject/private/private.properties
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat May 30 01:20:13 2009 +0200 (2009-05-30)
changeset 4 6223b4e5de77
permissions -rw-r--r--
Nová univerzální metoda orizni();
Místo zavržené orizniJNDI();
HG: changed java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.java