2012-07-05#20 Skriptování: Podpora spouštění skriptů ze šablon (ne jen z dokumentů), oprava chyby (URI stránky bylo null),
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Thu, 05 Jul 2012 14:27:01 +0200] rev 106
#20 Skriptování: Podpora spouštění skriptů ze šablon (ne jen z dokumentů), oprava chyby (URI stránky bylo null),
ale při přiřazování výstupu skriptu do proměnné nejde použít disable-output-escaping="yes" resp. vloží se escapovaný výstup
(jiná makra lze přes proměnné procpat a používat je tak v jiných makrech).

viz http://www.stylusstudio.com/xsllist/200105/post40940.html

2012-07-01#20 Skriptování: nedělitelné mezery
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sun, 01 Jul 2012 19:19:04 +0200] rev 105
#20 Skriptování: nedělitelné mezery

2012-07-01#20 Skriptování: komentář
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sun, 01 Jul 2012 16:28:13 +0200] rev 104
#20 Skriptování: komentář

2012-07-01#20 Skriptování: možnost spouštět skripty ze souborů (atribut: src).
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sun, 01 Jul 2012 14:43:21 +0200] rev 103
#20 Skriptování: možnost spouštět skripty ze souborů (atribut: src).

2012-06-23#20 Skriptování: výpis názvu operačního systému
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 23 Jun 2012 23:19:09 +0200] rev 102
#20 Skriptování: výpis názvu operačního systému

2012-06-23drobnosti
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 23 Jun 2012 21:10:21 +0200] rev 101
drobnosti

2012-06-23#20 Skriptování: hash bez názvu souboru
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 23 Jun 2012 20:59:02 +0200] rev 100
#20 Skriptování: hash bez názvu souboru

2012-06-23#20 Skriptování: komentář – XPath vs. Perl
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 23 Jun 2012 20:55:45 +0200] rev 99
#20 Skriptování: komentář – XPath vs. Perl

2012-06-23drobnosti
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 23 Jun 2012 20:40:18 +0200] rev 98
drobnosti

2012-06-23#20 Skriptování: přidáno do hlavní nabídky
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 23 Jun 2012 20:39:15 +0200] rev 97
#20 Skriptování: přidáno do hlavní nabídky