build.xml
2011-08-22 Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.
2011-07-06 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
2011-07-06 lepší závislosti antovských úloh
2011-07-06 Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
2011-04-28 Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
2011-04-03 statický obsah a úloha pro čištění
2011-04-03 Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
2011-04-03 Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2
2011-04-03 RSS agregace, #2
2011-04-03 Atom – zjednodušení, #2
2011-04-03 Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.
2011-04-03 genrování hlavní nabídky #1
2011-04-02 vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
2011-04-02 základ, první verze