Databázová vrstva: vykonávání příkazů a ukládání a načítání historie.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri May 29 03:44:35 2009 +0200 (2009-05-29)
changeset 169acb74ac7346
parent 15 8632e6037843
child 17 08cd160ec1c6
Databázová vrstva: vykonávání příkazů a ukládání a načítání historie.
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.sql.xml
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/VyukaSuperDAO.java
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/VyukaSuperDAO.xml
java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java
   1.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java	Fri May 29 02:04:27 2009 +0200
   1.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/ajax/Ajax.java	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   1.3 @@ -1,8 +1,7 @@
   1.4 package cz.frantovo.sql.vyuka.ajax;
   1.5 
   1.6 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska;
   1.7 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska.Typ;
   1.8 -import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Tabulka;
   1.9 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dao.HistorieDAO;
  1.10 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dao.PiskovisteDAO;
  1.11 import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Uzivatel;
  1.12 import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.VysledekSQL;
  1.13 
  1.14 @@ -16,24 +15,8 @@
  1.15    * @return Historie SQL příkazů daného uživatele.
  1.16    */
  1.17   public String getHistorie(Uzivatel uzivatel) {
  1.18 -    VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  1.19 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Bude vypsána vaše historie", Typ.OK));
  1.20 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("idSezení: " + uzivatel.getIdSezeni(), Typ.OK));
  1.21 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Ale ještě to není hotové.", Typ.Varovani));
  1.22 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Což je asi chyba.", Typ.Chyba));
  1.23 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Stejně vám něco <a href=\"http://frantovo.cz/blog/\">doporučíme</a>.", Typ.Tip, false));
  1.24 -
  1.25 -
  1.26 -    Tabulka t = new Tabulka();
  1.27 -    String[] zahlavi = {"Kdy", "SQL příkaz"};
  1.28 -    t.setZahlavi(zahlavi);
  1.29 -    for (int i = 1; i < 4; i++) {
  1.30 -      String[] hodnoty = {"Někdy " + i, "SELECT * FROM tabulka WHERE id = " + i};
  1.31 -      t.getHodnoty().add(hodnoty);
  1.32 -    }
  1.33 -    v.getTabulky().add(t);
  1.34 -
  1.35 -
  1.36 +    HistorieDAO h = new HistorieDAO();
  1.37 +    VysledekSQL v = h.nactiHistorii(uzivatel);
  1.38     return v.getHtml();
  1.39   }
  1.40 
  1.41 @@ -42,27 +25,8 @@
  1.42    * @return Výsledek dotazu – tabulka, hláška nebo chyba.
  1.43    */
  1.44   public String geSQLVysledek(String sql, Uzivatel uzivatel) {
  1.45 -    VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  1.46 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Bude vykonán SQL dotaz.", Typ.OK));
  1.47 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("idSezení: " + uzivatel.getIdSezeni(), Typ.OK));
  1.48 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL: " + sql, Typ.OK));
  1.49 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("IP adresa: " + uzivatel.getIpAdresa(), Typ.OK));
  1.50 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("IP adresa a SQL dotaz budou uloženy", Typ.Varovani));
  1.51 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Ale ještě to není hotové.", Typ.Varovani));
  1.52 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Což je asi chyba.", Typ.Chyba));
  1.53 -    v.getHlasky().add(new Hlaska("Stejně vám něco <a href=\"http://frantovo.cz/blog/\">doporučíme</a>.", Typ.Tip, false));
  1.54 -
  1.55 -    for (int n = 1; n < 3; n++) {
  1.56 -      Tabulka t = new Tabulka();
  1.57 -      String[] zahlavi = {"Sloupeček 1", "Nějaké číslo"};
  1.58 -      t.setZahlavi(zahlavi);
  1.59 -      for (int i = 1; i < 4; i++) {
  1.60 -        Object[] hodnoty = {"počet " + i, new Integer(i * n)};
  1.61 -        t.getHodnoty().add(hodnoty);
  1.62 -      }
  1.63 -      v.getTabulky().add(t);
  1.64 -    }
  1.65 -
  1.66 +    PiskovisteDAO p = new PiskovisteDAO();
  1.67 +    VysledekSQL v = p.vykonejSQL(sql, uzivatel);
  1.68     return v.getHtml();
  1.69   }
  1.70 }
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.java	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,100 @@
   2.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dao;
   2.5 +
   2.6 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska;
   2.7 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska.Typ;
   2.8 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Tabulka;
   2.9 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Uzivatel;
  2.10 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.VysledekSQL;
  2.11 +import java.sql.Connection;
  2.12 +import java.sql.PreparedStatement;
  2.13 +import java.sql.ResultSet;
  2.14 +import java.sql.Timestamp;
  2.15 +import java.util.logging.Level;
  2.16 +
  2.17 +/**
  2.18 + * Ukládání a načítání uživatelské historie.
  2.19 + * @author fiki
  2.20 + */
  2.21 +public class HistorieDAO extends VyukaSuperDAO {
  2.22 +
  2.23 +  TipyDAO tipy = new TipyDAO();
  2.24 +
  2.25 +  private enum SQL {
  2.26 +
  2.27 +    NACTI,
  2.28 +    ULOZ
  2.29 +  }
  2.30 +
  2.31 +  /**
  2.32 +   * @param sql uživatelský SQL příkaz k uložení
  2.33 +   * @param uzivatel idSezení a IP adresa uživatele
  2.34 +   * @return zda se podařilo historii uložit
  2.35 +   */
  2.36 +  public boolean ulozPrikaz(String sql, Uzivatel uzivatel) {
  2.37 +    Connection db = getSpojeni(DATABAZE.APLIKACE);
  2.38 +    if (db == null) {
  2.39 +      return false;
  2.40 +    } else {
  2.41 +      PreparedStatement ps = null;
  2.42 +      ResultSet rs = null;
  2.43 +      try {
  2.44 +        ps = db.prepareStatement(getSQL(SQL.ULOZ));
  2.45 +        ps.setString(1, sql);
  2.46 +        ps.setString(2, uzivatel.getIdSezeni());
  2.47 +        ps.setString(3, uzivatel.getIpAdresa());
  2.48 +        ps.executeUpdate();
  2.49 +        return true;
  2.50 +      } catch (Exception e) {
  2.51 +        log.log(Level.SEVERE, "Chyba při ukládání historie.", e);
  2.52 +        return false;
  2.53 +      } finally {
  2.54 +        zavri(db, ps, rs);
  2.55 +      }
  2.56 +    }
  2.57 +  }
  2.58 +
  2.59 +  public VysledekSQL nactiHistorii(Uzivatel uzivatel) {
  2.60 +    VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  2.61 +
  2.62 +
  2.63 +    Tabulka t = new Tabulka();
  2.64 +    String[] zahlavi = {"Kdy", "SQL příkaz"};
  2.65 +    t.setZahlavi(zahlavi);
  2.66 +
  2.67 +
  2.68 +    Connection db = getSpojeni(DATABAZE.APLIKACE);
  2.69 +    if (db == null) {
  2.70 +      v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě spojení.", Typ.Chyba));
  2.71 +    } else {
  2.72 +      PreparedStatement ps = null;
  2.73 +      ResultSet rs = null;
  2.74 +      try {
  2.75 +        ps = db.prepareStatement(getSQL(SQL.NACTI));
  2.76 +        ps.setString(1, uzivatel.getIdSezeni());
  2.77 +        rs = ps.executeQuery();
  2.78 +
  2.79 +        while (rs.next()) {
  2.80 +          Timestamp datum = rs.getTimestamp("datum");
  2.81 +          String sql = rs.getString("sql");
  2.82 +          Object[] hodnoty = {datum, sql};
  2.83 +          t.getHodnoty().add(hodnoty);
  2.84 +        }
  2.85 +
  2.86 +        if (t.getHodnoty().size() < 1) {
  2.87 +          v.getHlasky().add(new Hlaska("Historie SQL příkazů nenalezena.", Typ.Varovani));
  2.88 +        } else {
  2.89 +          v.getTabulky().add(t);
  2.90 +        }
  2.91 +
  2.92 +      } catch (Exception e) {
  2.93 +        log.log(Level.SEVERE, "Chyba při ukládání historie.", e);
  2.94 +        v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě dotazu.", Typ.Chyba));
  2.95 +      } finally {
  2.96 +        zavri(db, ps, rs);
  2.97 +      }
  2.98 +    }
  2.99 +
  2.100 +    v.getHlasky().add(new Hlaska(tipy.getTip(), Typ.Tip, false));
  2.101 +    return v;
  2.102 +  }
  2.103 +}
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/HistorieDAO.sql.xml	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,14 @@
   3.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   3.5 +<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
   3.6 +<properties>
   3.7 +  <entry key="NACTI">
   3.8 +    <![CDATA[
   3.9 +    SELECT * FROM historie WHERE id_sezeni = ?
  3.10 +    ]]>
  3.11 +  </entry>
  3.12 +  <entry key="ULOZ">
  3.13 +    <![CDATA[
  3.14 +    INSERT INTO historie (sql, id_sezeni, ip_adresa) VALUES (?,?,?)
  3.15 +    ]]>
  3.16 +  </entry>
  3.17 +</properties>
  3.18 \ No newline at end of file
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/PiskovisteDAO.java	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,91 @@
   4.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dao;
   4.5 +
   4.6 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dao.VyukaSuperDAO.DATABAZE;
   4.7 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska;
   4.8 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Hlaska.Typ;
   4.9 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Tabulka;
  4.10 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.Uzivatel;
  4.11 +import cz.frantovo.sql.vyuka.dto.VysledekSQL;
  4.12 +import java.sql.Connection;
  4.13 +import java.sql.PreparedStatement;
  4.14 +import java.sql.ResultSet;
  4.15 +import java.sql.SQLException;
  4.16 +import java.util.logging.Level;
  4.17 +
  4.18 +/**
  4.19 + * Pro spouštění uživatelových příkazů.
  4.20 + * @author fiki
  4.21 + */
  4.22 +public class PiskovisteDAO extends VyukaSuperDAO {
  4.23 +
  4.24 +  TipyDAO tipy = new TipyDAO();
  4.25 +  HistorieDAO historie = new HistorieDAO();
  4.26 +
  4.27 +  public VysledekSQL vykonejSQL(String sql, Uzivatel uzivatel) {
  4.28 +    VysledekSQL v = new VysledekSQL();
  4.29 +    if (historie.ulozPrikaz(sql, uzivatel)) {
  4.30 +
  4.31 +
  4.32 +
  4.33 +
  4.34 +
  4.35 +
  4.36 +      Tabulka t = new Tabulka();
  4.37 +
  4.38 +
  4.39 +
  4.40 +      Connection db = getSpojeni(DATABAZE.PISKOVISTE);
  4.41 +      if (db == null) {
  4.42 +        v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě spojení.", Typ.Chyba));
  4.43 +      } else {
  4.44 +        PreparedStatement ps = null;
  4.45 +        ResultSet rs = null;
  4.46 +        try {
  4.47 +          ps = db.prepareStatement(sql);
  4.48 +          rs = ps.executeQuery();
  4.49 +
  4.50 +          int pocetSloupecku = rs.getMetaData().getColumnCount();
  4.51 +          String[] zahlavi = new String[pocetSloupecku];
  4.52 +          t.setZahlavi(zahlavi);
  4.53 +          for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) {
  4.54 +            zahlavi[i] = rs.getMetaData().getColumnName(i + 1);
  4.55 +          }
  4.56 +
  4.57 +          while (rs.next()) {
  4.58 +            Object[] hodnoty = new Object[pocetSloupecku];
  4.59 +            for (int i = 0; i < pocetSloupecku; i++) {
  4.60 +              hodnoty[i] = rs.getObject(i + 1);
  4.61 +            }
  4.62 +            t.getHodnoty().add(hodnoty);
  4.63 +          }
  4.64 +
  4.65 +          if (t.getHodnoty().size() > 0 && pocetSloupecku > 0) {
  4.66 +
  4.67 +            v.getTabulky().add(t);
  4.68 +          } else {
  4.69 +            v.getHlasky().add(new Hlaska("SQL příkaz byl proveden.", Typ.OK));
  4.70 +          }
  4.71 +
  4.72 +        } catch (SQLException e) {
  4.73 +          log.log(Level.SEVERE, "SQL chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e);
  4.74 +          v.getHlasky().add(new Hlaska("Chybné SQL: " + e.getMessage(), Typ.Chyba));
  4.75 +        } catch (Exception e) {
  4.76 +          log.log(Level.SEVERE, "Chyba při vykonávání uživatelského dotazu.", e);
  4.77 +          v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě dotazu.", Typ.Chyba));
  4.78 +        } finally {
  4.79 +          zavri(db, ps, rs);
  4.80 +        }
  4.81 +      }
  4.82 +
  4.83 +      v.getHlasky().add(new Hlaska(tipy.getTip(), Typ.Tip, false));
  4.84 +
  4.85 +
  4.86 +
  4.87 +
  4.88 +
  4.89 +    } else {
  4.90 +      v.getHlasky().add(new Hlaska("Došlo k chybě historie.", Typ.Chyba));
  4.91 +    }
  4.92 +    return v;
  4.93 +  }
  4.94 +}
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/TipyDAO.java	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   5.3 @@ -0,0 +1,13 @@
   5.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dao;
   5.5 +
   5.6 +/**
   5.7 + *
   5.8 + * @author fiki
   5.9 + */
  5.10 +public class TipyDAO extends VyukaSuperDAO {
  5.11 +
  5.12 +  public String getTip() {
  5.13 +    /** TODO: Tipy brát z databáze. */
  5.14 +    return "Stejně vám něco <a href=\"http://frantovo.cz/blog/\">doporučíme</a>.";
  5.15 +  }
  5.16 +}
   6.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   6.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/VyukaSuperDAO.java	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   6.3 @@ -0,0 +1,57 @@
   6.4 +package cz.frantovo.sql.vyuka.dao;
   6.5 +
   6.6 +import cz.frantovo.superDAO.SuperDAO;
   6.7 +import java.sql.Connection;
   6.8 +import java.sql.SQLException;
   6.9 +import java.util.logging.Level;
  6.10 +import javax.naming.InitialContext;
  6.11 +import javax.naming.NamingException;
  6.12 +import javax.sql.DataSource;
  6.13 +
  6.14 +/**
  6.15 + *
  6.16 + * @author fiki
  6.17 + */
  6.18 +public class VyukaSuperDAO extends SuperDAO {
  6.19 +
  6.20 +  protected InitialContext kontext = null;
  6.21 +
  6.22 +  protected enum DATABAZE {
  6.23 +
  6.24 +    /** Databáze aplikace – historie, nastavení. */
  6.25 +    APLIKACE,
  6.26 +    /** Databáze, na které se spouštějí příkazy uživatelů. */
  6.27 +    PISKOVISTE
  6.28 +  }
  6.29 +
  6.30 +  public VyukaSuperDAO() {
  6.31 +    try {
  6.32 +      kontext = new InitialContext();
  6.33 +    } catch (NamingException ex) {
  6.34 +      log.log(Level.SEVERE, "Chyba při inicializaci kontextu", ex);
  6.35 +    }
  6.36 +  }
  6.37 +
  6.38 +  /**
  6.39 +   * @param databaze Která databáze (aplikace = historie a nastavení | pískoviště = příkazy uživatele)
  6.40 +   * @return Databázové spojení
  6.41 +   */
  6.42 +  protected Connection getSpojeni(DATABAZE databaze) {
  6.43 +    if (databaze == null) {
  6.44 +      databaze = DATABAZE.PISKOVISTE;
  6.45 +    }
  6.46 +    log.log(Level.SEVERE, "DATABAZE:" + String.valueOf(databaze));
  6.47 +    String jndi = orizniJNDI(getVlastnost(databaze, VyukaSuperDAO.class));
  6.48 +    DataSource zdroj = null;
  6.49 +    try {
  6.50 +      zdroj = (DataSource) kontext.lookup(jndi);
  6.51 +      return zdroj.getConnection();
  6.52 +    } catch (NamingException ex) {
  6.53 +      log.log(Level.SEVERE, "getSpojeni: lookup", ex);
  6.54 +      return null;
  6.55 +    } catch (SQLException ex) {
  6.56 +      log.log(Level.SEVERE, "getSpojeni: sql", ex);
  6.57 +      return null;
  6.58 +    }
  6.59 +  }
  6.60 +}
  6.61 \ No newline at end of file
   7.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   7.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dao/VyukaSuperDAO.xml	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   7.3 @@ -0,0 +1,6 @@
   7.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   7.5 +<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
   7.6 +<properties>
   7.7 +  <entry key="APLIKACE">jdbc/sqlVyuka/aplikace</entry>
   7.8 +  <entry key="PISKOVISTE">jdbc/sqlVyuka/piskoviste</entry>
   7.9 +</properties>
  7.10 \ No newline at end of file
   8.1 --- a/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java	Fri May 29 02:04:27 2009 +0200
   8.2 +++ b/java/sql-vyuka/src/java/cz/frantovo/sql/vyuka/dto/Tabulka.java	Fri May 29 03:44:35 2009 +0200
   8.3 @@ -70,8 +70,4 @@
   8.4   public Collection<Object[]> getHodnoty() {
   8.5     return hodnoty;
   8.6   }
   8.7 -
   8.8 -  public void setHodnoty(Collection<Object[]> hodnoty) {
   8.9 -    this.hodnoty = hodnoty;
  8.10 -  }
  8.11 }