java/sql-vyuka/web/hlavni.js
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun Apr 07 18:38:36 2013 +0200 (2013-04-07)
changeset 81 6fb319847482
parent 80 d900e5a112cc
child 84 ee75bd007626
permissions -rw-r--r--
Oprava: Obecné ECMAScriptové nahrazování řetězců.
Chyba se projevovala v Chromiu, ve FF to fungovalo.
Při kliknutí na SQL v průvodci (např. „Restrikce – operátory“), které obsahuje víc > se nahradil jen první výskyt (ignorování nestandardního "g").
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/replace
   1 /** ID html prvků */
   2 const vstupniPole = 'vstupniPole';
   3 const vystupniPole = 'vystupniPole';
   4 const napovedniPole = 'napovedniPole';
   5 const stavovePole = 'stavovePole';
   6 
   7 
   8 /**
   9 * Aby to fungovalo i v MSIE 6.
  10 * @return AJAXový objekt.
  11 */
  12 function getXmlHttpRequestObject() {
  13 	if (window.XMLHttpRequest) {
  14 		return new XMLHttpRequest();
  15 	} else if(window.ActiveXObject) {
  16 		return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  17 	} else {
  18 		alert(document.getElementById('lokalizace').nepodporovany.value);
  19 		return null;
  20 	}
  21 }
  22 
  23 
  24 /** Náš AJAXový objekt. */
  25 var ajax = getXmlHttpRequestObject();
  26 
  27 
  28 /**
  29 * Vrací vstup od uživatele.
  30 * @return SQL příkaz zadaný uživatelem.
  31 **/
  32 function getSQL() {
  33 	return document.getElementById('aplikace').vstupniPole.value;
  34 }
  35 
  36 
  37 /**
  38 * Zobrazí text na požadovaném místě.
  39 * @param text text k zobrazení. V případě formulářů prostý text, v ostatních případech HTML text.
  40 * @param kde id prvku, do kterého se má text vypsat.
  41 **/
  42 function zobraz(text, kde) {
  43 	if (kde == vstupniPole) {
  44 		document.getElementById('aplikace').vstupniPole.value = vratEntity(text);
  45 	} else if (kde == stavovePole) {
  46 		document.getElementById('aplikace').stavovePole.value = vratEntity(text);
  47 	} else {
  48 		document.getElementById(kde).innerHTML = text + '<p>&nbsp;<!-- Šťastné hackování ;-) --></p>';
  49 	}
  50 }
  51 
  52 
  53 /** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
  54 function ajaxVykonatSQL() {
  55 	if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  56 		zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaSQL.value, stavovePole);
  57 		ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true);
  58 		ajax.onreadystatechange = function() {
  59 			if (ajax.readyState == 4) {
  60 				zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  61 				zobraz('', stavovePole);
  62 			}
  63 		};
  64 		ajax.send(null);
  65 	}
  66 	ulozURL();
  67 }
  68 
  69 
  70 /** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
  71 function ajaxZobrazitHistorii() {
  72 	if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  73 		zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaHistorie.value, stavovePole);
  74 		ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=historie', true);
  75 		ajax.onreadystatechange = function() {
  76 			if (ajax.readyState == 4) {
  77 				zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
  78 				zobraz('', stavovePole);
  79 				aktivujHistorii();
  80 			}
  81 		};
  82 	ajax.send(null);
  83 	}
  84 }
  85 
  86 var pruvodceAktualniId = 0;
  87 var urlOdkaz = new Array();
  88 urlOdkaz['pruvodce'] = null;
  89 
  90 function ajaxPruvodcePredchozi() {
  91 	ajaxPruvodceNaviguj('predchozi', pruvodceAktualniId, null);
  92 }
  93 
  94 function ajaxPruvodceZpet() {
  95 	try {
  96 		history.back();
  97 		//window.back();
  98 		nactiURL();
  99 	} catch (e) {
  100 		alert(e);
  101 		// není historie
  102 	}
  103 }
  104 
  105 function ajaxPruvodceVpred() {
  106 	try {
  107 		history.forward();
  108 		//window.forward();
  109 		nactiURL();
  110 	} catch (e) {
  111 		alert(e);
  112 		// není historie
  113 	}
  114 }
  115 
  116 function ajaxPruvodceNasledujici() {
  117 	ajaxPruvodceNaviguj('nasledujici', pruvodceAktualniId, null);
  118 }
  119 
  120 function ajaxPruvodceKod(kod) {
  121 	ajaxPruvodceNaviguj('podleKodu', 0, kod);
  122 }
  123 
  124 function ajaxPruvodceId(id) {
  125 	ajaxPruvodceNaviguj('podleId', id, null);
  126 
  127 }
  128 
  129 function ajaxPruvodceNaviguj(akcePruvodce, id, kod) {
  130 	if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
  131 		ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=napoveda&pruvodce=' + encodeURIComponent(akcePruvodce) + '&idPruvodce=' + encodeURIComponent(id) + '&kodPruvodce=' + encodeURIComponent(kod), true);
  132 		ajax.onreadystatechange = function() {
  133 			if (ajax.readyState == 4) {
  134 				zobraz(ajax.responseText, napovedniPole);
  135 				/** Uložíme si do paměti ID aktuální stránky */
  136 				if (document.getElementById('pruvodceData')) {
  137 					pruvodceAktualniId = document.getElementById('pruvodceData').id.value;
  138 				} else {
  139 					pruvodceAktualniId = 0;
  140 				}
  141 				/** Změníme URL v prohlížeči */
  142 				urlOdkaz['pruvodce'] = 'pruvodce=' + encodeURIComponent(pruvodceAktualniId);
  143 				ulozURL();
  144 				sestavStromy();
  145 				aktivujPruvodce();
  146 			}
  147 		};
  148 	ajax.send(null);
  149 	}
  150 }
  151 
  152 /**
  153 * Parametry si ukládáme za # do URL (window.location.hash)
  154 * Můžeme měnit URL, aniž by prohlížeč obnovoval stránku.
  155 * Uživatel si může URL zkopírovat a obnovit si příště stav aplikace.
  156 * @param parametr jméno parametru, který hledáme
  157 * @return hodnota parametr
  158 */
  159 function getParametr(parametr) {
  160 	parametr = parametr.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
  161 	//var regexS = "[\\?&]"+parametr+"=([^&#]*)";
  162 	var regexS = "[\\#&]"+parametr+"=([^&]*)";
  163 	var regex = new RegExp( regexS );
  164 	var results = regex.exec(window.location.hash);
  165 	if ( results == null ) {
  166 		return "";
  167 	} else {
  168 		return decodeURIComponent(results[1]);
  169 	}
  170 }
  171 
  172 /**
  173 * Uloží parametry (jako je SQL příkaz a stránka průvodce) do URL (za #),
  174 * aby si uživatel mohl URL zkopírovat a příště si obnovit stav aplikace.
  175 */
  176 function ulozURL() {
  177 	if (urlOdkaz['pruvodce']) {
  178 		window.location.hash = urlOdkaz['pruvodce'] + '&sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
  179 	} else {
  180 		window.location.hash = 'sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
  181 	}
  182 }
  183 /**
  184 * Načte uložený stav aplikace z URL (SQL příkaz, průvodce).
  185 */
  186 function nactiURL() {
  187 	/** Načteme uživatelův SQL příkaz z URL do vstupního pole */
  188 	if (getParametr('sql')) {
  189 		zobraz(getParametr('sql'), vstupniPole);
  190 	}
  191 
  192 	/** Načteme pozici v nápovědě */
  193 	if (getParametr('pruvodce')) {
  194 		ajaxPruvodceId(getParametr('pruvodce'));
  195 	} else {
  196 		ajaxPruvodceKod('vitejte');
  197 	}
  198 }
  199 
  200 window.onload = function() {
  201 	nactiURL();
  202 	document.getElementById("zahlavi").addEventListener('click', function () {
  203 		ajaxPruvodceKod('vitejte');
  204 	}, false);
  205 }
  206 
  207 /**
  208 * Přidá <pre> elementům v průvodci akci onclick,
  209 * která se postará o načtení obsahu daného elementu do vstupního pole,
  210 * aby uživatel tento kód nemusel opisovat.
  211 *
  212 * Zpracuje odkazy na průvodce:
  213 * převede href="@klíč" na správný javascriptový odkaz.
  214 */
  215 function aktivujPruvodce() {
  216 	/** Ukázky SQL kódu */
  217 	elementy = document.getElementsByTagName("pre");
  218 	for (var i = 0; i < elementy.length; i++) {
  219 		if (elementy[i].parentNode.id == napovedniPole) {
  220 			elementy[i].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniPrikladu.value;
  221 			elementy[i].onclick = function() {
  222 				zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
  223 				return true;
  224 			};
  225 		}
  226 	}
  227 
  228 	/** Aktivace interních odkazů na průvodce */
  229 	elementy = document.getElementsByTagName("a");
  230 	for (var j = 0; j < elementy.length; j++) {
  231 		var odkaz = elementy[j].getAttribute("href");
  232 		if (odkaz.substring(0, 1) == '@') {
  233 			elementy[j].href = "javascript:ajaxPruvodceKod('" + odkaz.substring(1, odkaz.length) + "');";
  234 		}
  235 	}
  236 }
  237 
  238 /**
  239 * Přidá <td> elementům v historii akci onclick,
  240 * která se postará o načtení obsahu daného elementu do vstupního pole,
  241 * aby uživatel tento kód nemusel opisovat.
  242 */
  243 function aktivujHistorii() {
  244 	radky = document.getElementsByTagName("tr");
  245 	for (var i = 1; i < radky.length; i++) {
  246 		if (radky[i].parentNode.parentNode.parentNode.id == vystupniPole) {
  247 			radky[i].childNodes[1].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniHistorie.value;
  248 			radky[i].childNodes[1].style.cursor = 'pointer';
  249 			radky[i].childNodes[1].onclick = function() {
  250 				zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
  251 				return true;
  252 			};
  253 		}
  254 	}
  255 }
  256 
  257 /**
  258 * Převede HTML entity zpět na znaky,
  259 * aby se správně zobrazily ve vstupním nebo stavovém poli.
  260 */
  261 function vratEntity (text) {
  262 	var vysledek = text;
  263 	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&lt;', 'g'), '<');
  264 	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&gt;', 'g'), '>');
  265 	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&amp;', 'g'), '&');
  266 	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&nbsp;', 'g'), ' ');
  267 	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&#160;', 'g'), ' ');
  268 	return vysledek;
  269 }
  270 
  271 /**
  272 * Načte dynamicky soubor se skriptem.
  273 * url = název souboru.js
  274 */
  275 function nactiJavaScript (url) {
  276 	var element = document.createElement("script");
  277 	element.src = url;
  278 	element.type = "text/javascript";
  279 	document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(element);
  280 }
  281