html/licence.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Jul 14 18:08:07 2009 +0200 (2009-07-14)
changeset 50 1eb68e2ac637
permissions -rw-r--r--
Svislý posuvník pro nápovědní pole.
     1 Tento HTML návrh aplikace „SQL Výuka“ není šířen pod žádnou zvláštní licencí.
     2 Nejste tedy oprávněni ho volně použít.
     3 Až výsledná aplikace bude svobodný software s jasně určenou licencí.
     4 
     5 František Kučera