html/index.html
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Jul 14 18:08:07 2009 +0200 (2009-07-14)
changeset 50 1eb68e2ac637
parent 7 11f83eac10b3
permissions -rw-r--r--
Svislý posuvník pro nápovědní pole.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!DOCTYPE html SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
   3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
   4   <head>
   5     <meta http-equiv="content-language" content="cs"/>
   6     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
   7     <link href="styl.css" type="text/css" rel="StyleSheet"/>
   8     <script type="text/javaScript" src="hlavni.js"></script>
   9     <title>SQL: tenhle jazyk tě bude bavit!</title>
  10   </head>
  11   <body>
  12     <div id="zahlavi"><h1>SQL: tenhle jazyk tě bude bavit!</h1></div>
  13 
  14     <div id="bloky">
  15       <div class ="blok" id="napoveda">
  16         <h2>Nápověda</h2>
  17         <div class="vnitrekBloku">
  18           <p id="napovedniPole">lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…</p>
  19 
  20         </div>
  21         <div id="navigace">
  22           <form action="###">
  23             <button class="predchozi" title="Předchozí lekce">&nbsp;</button>
  24             <button class="zpet" title="Zpět v historii">&nbsp;</button>
  25             <button class="pruvodce" title="Průvodce">&nbsp;</button>
  26             <button class="model" title="Mode databáze">&nbsp;</button>
  27             <button class="vpred" title="Vpřed v historii">&nbsp;</button>
  28             <button class="nasledujici" title="Následující lekce">&nbsp;</button>
  29           </form>
  30 
  31         </div>
  32       </div>
  33 
  34 
  35       <div id="io">
  36 
  37         <div class ="blok" id="vstup">
  38           <h2>Zadávání SQL příkazů</h2>
  39           <div class="vnitrekBloku">
  40             <form action="#">
  41               <fieldset>
  42                 <textarea id="vstupniPole" rows="100" cols="1000">SELECT * FROM tabulka;</textarea>
  43                 <button class="zobrazitHistorii"
  44                     name="zobrazitHistorii"
  45                     title="Vypíše historii SQL příkazů."
  46                     type="button"
  47                     onclick="javascript:ajaxZobrazitHistorii();">&nbsp;</button>
  48                 <button class="vykonatSQL"
  49                     name="vykonatSQL"
  50                     title="Vykoná zadaný SQL příkaz."
  51                     type="button"
  52                     onclick="javascript:ajaxVykonatSQL();">&nbsp;</button>
  53               </fieldset>
  54             </form>
  55           </div>
  56         </div>
  57 
  58 
  59 
  60 
  61 
  62         <div class ="blok" id="vystup">
  63           <h2>Výsledek</h2>
  64           <div class="vnitrekBloku" id="vystupniPole">
  65             <p>
  66               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  67               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  68               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  69               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  70               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  71               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  72               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  73               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  74               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  75               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  76               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  77               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  78               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  79               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  80               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  81               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  82               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  83               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  84               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  85               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  86               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  87               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  88               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  89               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  90               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  91               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  92               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  93               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  94               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  95               lorem ipsum, nějaký text, něco jako latina, ale jiné…
  96             </p>
  97           </div>
  98         </div>
  99       </div>
  100 
  101     </div>
  102 
  103   </body>
  104 </html>