java/sql-vyuka/web/hlavni.js
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun Apr 07 18:38:36 2013 +0200 (2013-04-07)
changeset 81 6fb319847482
parent 80 d900e5a112cc
child 84 ee75bd007626
permissions -rw-r--r--
Oprava: Obecné ECMAScriptové nahrazování řetězců.
Chyba se projevovala v Chromiu, ve FF to fungovalo.
Při kliknutí na SQL v průvodci (např. „Restrikce – operátory“), které obsahuje víc > se nahradil jen první výskyt (ignorování nestandardního "g").
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/replace
franta-hg@3
   1
/** ID html prvků */
franta-hg@3
   2
const vstupniPole = 'vstupniPole';
franta-hg@3
   3
const vystupniPole = 'vystupniPole';
franta-hg@3
   4
const napovedniPole = 'napovedniPole';
franta-hg@20
   5
const stavovePole = 'stavovePole';
franta-hg@3
   6
franta-hg@3
   7
franta-hg@2
   8
/**
franta-hg@2
   9
 * Aby to fungovalo i v MSIE 6.
franta-hg@2
  10
 * @return AJAXový objekt.
franta-hg@2
  11
 */
franta-hg@2
  12
function getXmlHttpRequestObject() {
franta-hg@80
  13
	if (window.XMLHttpRequest) {
franta-hg@80
  14
		return new XMLHttpRequest();
franta-hg@80
  15
	} else if(window.ActiveXObject) {
franta-hg@80
  16
		return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
franta-hg@80
  17
	} else {
franta-hg@80
  18
		alert(document.getElementById('lokalizace').nepodporovany.value);
franta-hg@80
  19
		return null;
franta-hg@80
  20
	}
franta-hg@2
  21
}
franta-hg@2
  22
franta-hg@22
  23
franta-hg@2
  24
/** Náš AJAXový objekt. */
franta-hg@2
  25
var ajax = getXmlHttpRequestObject();
franta-hg@2
  26
franta-hg@22
  27
franta-hg@2
  28
/**
franta-hg@3
  29
 * Vrací vstup od uživatele.
franta-hg@3
  30
 * @return SQL příkaz zadaný uživatelem.
franta-hg@3
  31
 **/
franta-hg@3
  32
function getSQL() {
franta-hg@80
  33
	return document.getElementById('aplikace').vstupniPole.value;
franta-hg@3
  34
}
franta-hg@3
  35
franta-hg@22
  36
franta-hg@3
  37
/**
franta-hg@2
  38
 * Zobrazí text na požadovaném místě.
franta-hg@22
  39
 * @param text text k zobrazení. V případě formulářů prostý text, v ostatních případech HTML text.
franta-hg@22
  40
 * @param kde id prvku, do kterého se má text vypsat.
franta-hg@2
  41
 **/
franta-hg@2
  42
function zobraz(text, kde) {
franta-hg@80
  43
	if (kde == vstupniPole) {
franta-hg@80
  44
		document.getElementById('aplikace').vstupniPole.value = vratEntity(text);
franta-hg@80
  45
	} else if (kde == stavovePole) {
franta-hg@80
  46
		document.getElementById('aplikace').stavovePole.value = vratEntity(text);
franta-hg@80
  47
	} else {
franta-hg@80
  48
		document.getElementById(kde).innerHTML = text + '<p>&nbsp;<!-- Šťastné hackování ;-) --></p>';
franta-hg@80
  49
	}
franta-hg@2
  50
}
franta-hg@2
  51
franta-hg@2
  52
franta-hg@2
  53
/** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
franta-hg@5
  54
function ajaxVykonatSQL() {
franta-hg@80
  55
	if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
franta-hg@80
  56
		zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaSQL.value, stavovePole);
franta-hg@80
  57
		ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=vykonat&sql=' + encodeURIComponent(getSQL()), true);
franta-hg@80
  58
		ajax.onreadystatechange = function() {
franta-hg@80
  59
			if (ajax.readyState == 4) {
franta-hg@80
  60
				zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
franta-hg@80
  61
				zobraz('', stavovePole);
franta-hg@80
  62
			}
franta-hg@80
  63
		};
franta-hg@80
  64
		ajax.send(null);
franta-hg@80
  65
	}
franta-hg@80
  66
	ulozURL();
franta-hg@2
  67
}
franta-hg@5
  68
franta-hg@5
  69
franta-hg@5
  70
/** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
franta-hg@5
  71
function ajaxZobrazitHistorii() {
franta-hg@80
  72
	if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
franta-hg@80
  73
		zobraz(document.getElementById('lokalizace').probihaHistorie.value, stavovePole);
franta-hg@80
  74
		ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=historie', true);
franta-hg@80
  75
		ajax.onreadystatechange = function() {
franta-hg@80
  76
			if (ajax.readyState == 4) {
franta-hg@80
  77
				zobraz(ajax.responseText, vystupniPole);
franta-hg@80
  78
				zobraz('', stavovePole);
franta-hg@80
  79
				aktivujHistorii();
franta-hg@80
  80
			}
franta-hg@80
  81
		};
franta-hg@70
  82
	ajax.send(null);
franta-hg@80
  83
	}
franta-hg@5
  84
}
franta-hg@38
  85
franta-hg@38
  86
var pruvodceAktualniId = 0;
franta-hg@39
  87
var urlOdkaz = new Array();
franta-hg@39
  88
urlOdkaz['pruvodce'] = null;
franta-hg@38
  89
franta-hg@38
  90
function ajaxPruvodcePredchozi() {
franta-hg@80
  91
	ajaxPruvodceNaviguj('predchozi', pruvodceAktualniId, null);
franta-hg@38
  92
}
franta-hg@38
  93
franta-hg@38
  94
function ajaxPruvodceZpet() {
franta-hg@80
  95
	try {
franta-hg@80
  96
		history.back();
franta-hg@80
  97
		//window.back();
franta-hg@80
  98
		nactiURL();
franta-hg@80
  99
	} catch (e) {
franta-hg@80
  100
		alert(e);
franta-hg@80
  101
		// není historie
franta-hg@80
  102
	}
franta-hg@38
  103
}
franta-hg@38
  104
franta-hg@38
  105
function ajaxPruvodceVpred() {
franta-hg@80
  106
	try {
franta-hg@80
  107
		history.forward();
franta-hg@80
  108
		//window.forward();
franta-hg@80
  109
		nactiURL();
franta-hg@80
  110
	} catch (e) {
franta-hg@80
  111
		alert(e);
franta-hg@80
  112
		// není historie
franta-hg@80
  113
	}
franta-hg@38
  114
}
franta-hg@38
  115
franta-hg@38
  116
function ajaxPruvodceNasledujici() {
franta-hg@80
  117
	ajaxPruvodceNaviguj('nasledujici', pruvodceAktualniId, null);
franta-hg@38
  118
}
franta-hg@38
  119
franta-hg@38
  120
function ajaxPruvodceKod(kod) {
franta-hg@80
  121
	ajaxPruvodceNaviguj('podleKodu', 0, kod);
franta-hg@38
  122
}
franta-hg@38
  123
franta-hg@38
  124
function ajaxPruvodceId(id) {
franta-hg@80
  125
	ajaxPruvodceNaviguj('podleId', id, null);
franta-hg@38
  126
franta-hg@38
  127
}
franta-hg@38
  128
franta-hg@50
  129
function ajaxPruvodceNaviguj(akcePruvodce, id, kod) {
franta-hg@80
  130
	if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
franta-hg@80
  131
		ajax.open("POST", 'ajax.jspx?akce=napoveda&pruvodce=' + encodeURIComponent(akcePruvodce) + '&idPruvodce=' + encodeURIComponent(id) + '&kodPruvodce=' + encodeURIComponent(kod), true);
franta-hg@80
  132
		ajax.onreadystatechange = function() {
franta-hg@80
  133
			if (ajax.readyState == 4) {
franta-hg@80
  134
				zobraz(ajax.responseText, napovedniPole);
franta-hg@80
  135
				/** Uložíme si do paměti ID aktuální stránky */
franta-hg@80
  136
				if (document.getElementById('pruvodceData')) {
franta-hg@80
  137
					pruvodceAktualniId = document.getElementById('pruvodceData').id.value;
franta-hg@80
  138
				} else {
franta-hg@80
  139
					pruvodceAktualniId = 0;
franta-hg@80
  140
				}
franta-hg@80
  141
				/** Změníme URL v prohlížeči */
franta-hg@80
  142
				urlOdkaz['pruvodce'] = 'pruvodce=' + encodeURIComponent(pruvodceAktualniId);
franta-hg@80
  143
				ulozURL();
franta-hg@80
  144
				sestavStromy();
franta-hg@80
  145
				aktivujPruvodce();
franta-hg@80
  146
			}
franta-hg@80
  147
		};
franta-hg@70
  148
	ajax.send(null);
franta-hg@80
  149
	}
franta-hg@38
  150
}
franta-hg@39
  151
franta-hg@39
  152
/**
franta-hg@40
  153
 * Parametry si ukládáme za # do URL (window.location.hash)
franta-hg@40
  154
 * Můžeme měnit URL, aniž by prohlížeč obnovoval stránku.
franta-hg@40
  155
 * Uživatel si může URL zkopírovat a obnovit si příště stav aplikace.
franta-hg@39
  156
 * @param parametr jméno parametru, který hledáme
franta-hg@39
  157
 * @return hodnota parametr
franta-hg@39
  158
 */
franta-hg@39
  159
function getParametr(parametr) {
franta-hg@80
  160
	parametr = parametr.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
franta-hg@80
  161
	//var regexS = "[\\?&]"+parametr+"=([^&#]*)";
franta-hg@80
  162
	var regexS = "[\\#&]"+parametr+"=([^&]*)";
franta-hg@80
  163
	var regex = new RegExp( regexS );
franta-hg@80
  164
	var results = regex.exec(window.location.hash);
franta-hg@80
  165
	if ( results == null ) {
franta-hg@80
  166
		return "";
franta-hg@80
  167
	} else {
franta-hg@80
  168
		return decodeURIComponent(results[1]);
franta-hg@80
  169
	}
franta-hg@39
  170
}
franta-hg@39
  171
franta-hg@39
  172
/**
franta-hg@39
  173
 * Uloží parametry (jako je SQL příkaz a stránka průvodce) do URL (za #),
franta-hg@39
  174
 * aby si uživatel mohl URL zkopírovat a příště si obnovit stav aplikace.
franta-hg@39
  175
 */
franta-hg@39
  176
function ulozURL() {
franta-hg@80
  177
	if (urlOdkaz['pruvodce']) {
franta-hg@80
  178
		window.location.hash = urlOdkaz['pruvodce'] + '&sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
franta-hg@80
  179
	} else {
franta-hg@80
  180
		window.location.hash = 'sql=' + encodeURIComponent(getSQL());
franta-hg@80
  181
	}
franta-hg@39
  182
}
franta-hg@39
  183
/**
franta-hg@39
  184
 * Načte uložený stav aplikace z URL (SQL příkaz, průvodce).
franta-hg@39
  185
 */
franta-hg@42
  186
function nactiURL() {
franta-hg@80
  187
	/** Načteme uživatelův SQL příkaz z URL do vstupního pole */
franta-hg@80
  188
	if (getParametr('sql')) {
franta-hg@80
  189
		zobraz(getParametr('sql'), vstupniPole);
franta-hg@80
  190
	}
franta-hg@80
  191
franta-hg@80
  192
	/** Načteme pozici v nápovědě */
franta-hg@80
  193
	if (getParametr('pruvodce')) {
franta-hg@80
  194
		ajaxPruvodceId(getParametr('pruvodce'));
franta-hg@80
  195
	} else {
franta-hg@80
  196
		ajaxPruvodceKod('vitejte');
franta-hg@80
  197
	}
franta-hg@39
  198
}
franta-hg@39
  199
franta-hg@39
  200
window.onload = function() {
franta-hg@80
  201
	nactiURL();
franta-hg@80
  202
	document.getElementById("zahlavi").addEventListener('click', function () {
franta-hg@80
  203
		ajaxPruvodceKod('vitejte');
franta-hg@80
  204
	}, false);
franta-hg@60
  205
}
franta-hg@60
  206
franta-hg@60
  207
/**
franta-hg@60
  208
 * Přidá <pre> elementům v průvodci akci onclick,
franta-hg@60
  209
 * která se postará o načtení obsahu daného elementu do vstupního pole,
franta-hg@60
  210
 * aby uživatel tento kód nemusel opisovat.
franta-hg@61
  211
 *
franta-hg@61
  212
 * Zpracuje odkazy na průvodce:
franta-hg@61
  213
 * převede href="@klíč" na správný javascriptový odkaz.
franta-hg@60
  214
 */
franta-hg@60
  215
function aktivujPruvodce() {
franta-hg@80
  216
	/** Ukázky SQL kódu */
franta-hg@80
  217
	elementy = document.getElementsByTagName("pre");
franta-hg@80
  218
	for (var i = 0; i < elementy.length; i++) {
franta-hg@80
  219
		if (elementy[i].parentNode.id == napovedniPole) {
franta-hg@80
  220
			elementy[i].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniPrikladu.value;
franta-hg@80
  221
			elementy[i].onclick = function() {
franta-hg@80
  222
				zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
franta-hg@80
  223
				return true;
franta-hg@80
  224
			};
franta-hg@80
  225
		}
franta-hg@70
  226
	}
franta-hg@61
  227
franta-hg@80
  228
	/** Aktivace interních odkazů na průvodce */
franta-hg@80
  229
	elementy = document.getElementsByTagName("a");
franta-hg@80
  230
	for (var j = 0; j < elementy.length; j++) {
franta-hg@80
  231
		var odkaz = elementy[j].getAttribute("href");
franta-hg@80
  232
		if (odkaz.substring(0, 1) == '@') {
franta-hg@80
  233
			elementy[j].href = "javascript:ajaxPruvodceKod('" + odkaz.substring(1, odkaz.length) + "');";
franta-hg@80
  234
		}
franta-hg@70
  235
	}
franta-hg@60
  236
}
franta-hg@60
  237
franta-hg@60
  238
/**
franta-hg@64
  239
 * Přidá <td> elementům v historii akci onclick,
franta-hg@64
  240
 * která se postará o načtení obsahu daného elementu do vstupního pole,
franta-hg@64
  241
 * aby uživatel tento kód nemusel opisovat.
franta-hg@64
  242
 */
franta-hg@64
  243
function aktivujHistorii() {
franta-hg@80
  244
	radky = document.getElementsByTagName("tr");
franta-hg@80
  245
	for (var i = 1; i < radky.length; i++) {
franta-hg@80
  246
		if (radky[i].parentNode.parentNode.parentNode.id == vystupniPole) {
franta-hg@80
  247
			radky[i].childNodes[1].title = document.getElementById('lokalizace').klikniProNacteniHistorie.value;
franta-hg@80
  248
			radky[i].childNodes[1].style.cursor = 'pointer';
franta-hg@80
  249
			radky[i].childNodes[1].onclick = function() {
franta-hg@80
  250
				zobraz(this.innerHTML, 'vstupniPole');
franta-hg@80
  251
				return true;
franta-hg@80
  252
			};
franta-hg@80
  253
		}
franta-hg@70
  254
	}
franta-hg@64
  255
}
franta-hg@64
  256
franta-hg@64
  257
/**
franta-hg@60
  258
 * Převede HTML entity zpět na znaky,
franta-hg@60
  259
 * aby se správně zobrazily ve vstupním nebo stavovém poli.
franta-hg@60
  260
 */
franta-hg@60
  261
function vratEntity (text) {
franta-hg@80
  262
	var vysledek = text;
franta-hg@81
  263
	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&lt;', 'g'), '<');
franta-hg@81
  264
	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&gt;', 'g'), '>');
franta-hg@81
  265
	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&amp;', 'g'), '&');
franta-hg@81
  266
	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&nbsp;', 'g'), ' ');
franta-hg@81
  267
	vysledek = vysledek.replace(new RegExp('&#160;', 'g'), ' ');
franta-hg@80
  268
	return vysledek;
franta-hg@60
  269
}
franta-hg@72
  270
franta-hg@72
  271
/**
franta-hg@72
  272
 * Načte dynamicky soubor se skriptem.
franta-hg@72
  273
 * url = název souboru.js
franta-hg@72
  274
 */
franta-hg@72
  275
function nactiJavaScript (url) {
franta-hg@80
  276
	var element = document.createElement("script");
franta-hg@80
  277
	element.src = url;
franta-hg@80
  278
	element.type = "text/javascript";
franta-hg@80
  279
	document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(element);
franta-hg@72
  280
}
franta-hg@80
  281