licence/licence.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat May 30 22:54:44 2009 +0200 (2009-05-30)
changeset 23 6bbbd371e813
child 75 e0c23170f359
permissions -rw-r--r--
Licence Affero GPL.
franta-hg@23
   1
Program UpozorneniEmailem (Upozornění emailem – Nezapomeň!) vydávám pod licencí:
franta-hg@23
   2
GNU Affero General Public License, verze 3
franta-hg@23
   3
franta-hg@23
   4
 viz agpl-3.0.txt
franta-hg@23
   5
 viz http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html
franta-hg@23
   6
franta-hg@23
   7
franta-hg@23
   8
František Kučera
franta-hg@23
   9
franta-hg@23
  10
 http://frantovo.cz/blog
franta-hg@23
  11
 http://frantovo.cz/
franta-hg@23
  12
 franta-hg@frantovo.cz