html/licence.txt
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Jul 14 18:08:07 2009 +0200 (2009-07-14)
changeset 50 1eb68e2ac637
permissions -rw-r--r--
Svislý posuvník pro nápovědní pole.
franta-hg@5
     1
Tento HTML návrh aplikace „SQL Výuka“ není šířen pod žádnou zvláštní licencí.
franta-hg@5
     2
Nejste tedy oprávněni ho volně použít.
franta-hg@5
     3
Až výsledná aplikace bude svobodný software s jasně určenou licencí.
franta-hg@5
     4
franta-hg@5
     5
František Kučera