Lokalizace + anglický překlad.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100 (2010-12-28)
changeset 158854e172a18f
parent 14 29bb4fcbb204
child 16 c39a2d3cb6d2
Lokalizace + anglický překlad.
java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Překlady.properties
java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Překlady_cs.properties
java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Překlady_en.properties
java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Startér.java
java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Model.java
java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Panel.form
java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Panel.java
rozšířené-atributy.sh
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Překlady.properties	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,1 @@
   1.4 +Překlady_cs.properties
   1.5 \ No newline at end of file
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Překlady_cs.properties	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   2.3 @@ -0,0 +1,14 @@
   2.4 +titulek=Roz\u0161\u00ed\u0159en\u00e9 stributy souboru: {0}
   2.5 +
   2.6 +chyba.titulek=Chyba
   2.7 +chyba.souborNeexistuje=Soubor neexistuje: {0}
   2.8 +chyba.chyb\u00edParametr=O\u010dek\u00e1v\u00e1m pr\u00e1v\u011b jeden parametr \u2013 n\u00e1zev souboru.
   2.9 +chyba.nepoda\u0159iloSeSmazat=Nepoda\u0159ilo se smazat atribut.
  2.10 +chyba.nepoda\u0159iloSeNa\u010d\u00edst=Nepoda\u0159ilo se na\u010d\u00edst atributy
  2.11 +
  2.12 +tabulka.n\u00e1zev=N\u00e1zev
  2.13 +tabulka.hodnota=Hodnota
  2.14 +
  2.15 +p\u0159idatAtribut=P\u0159idat atribut
  2.16 +smazatAtribut=Smazat atribut
  2.17 +znovuNa\u010d\u00edst=Znovu na\u010d\u00edst
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Překlady_en.properties	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   3.3 @@ -0,0 +1,14 @@
   3.4 +titulek=Extended Attributes of file: {0}
   3.5 +
   3.6 +chyba.titulek=Error
   3.7 +chyba.souborNeexistuje=File does not exist: {0}
   3.8 +chyba.chyb\u00edParametr=Expecting one parameter \u2013 file name.
   3.9 +chyba.nepoda\u0159iloSeSmazat=Failed to delete the attribute.
  3.10 +chyba.nepoda\u0159iloSeNa\u010d\u00edst=Failed to load attributes.
  3.11 +
  3.12 +tabulka.n\u00e1zev=Name
  3.13 +tabulka.hodnota=Value
  3.14 +
  3.15 +p\u0159idatAtribut=Add attribute
  3.16 +smazatAtribut=Delete attribute
  3.17 +znovuNa\u010d\u00edst=Reload all
   4.1 --- a/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Startér.java	Thu Dec 16 01:31:11 2010 +0100
   4.2 +++ b/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/Startér.java	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   4.3 @@ -8,6 +8,8 @@
   4.4 import java.awt.event.KeyEvent;
   4.5 import java.io.File;
   4.6 import java.io.IOException;
   4.7 +import java.text.MessageFormat;
   4.8 +import java.util.ResourceBundle;
   4.9 import java.util.logging.Level;
  4.10 import java.util.logging.Logger;
  4.11 import javax.swing.JComponent;
  4.12 @@ -30,6 +32,7 @@
  4.13 public class Startér {
  4.14 
  4.15 	private static final Logger log = Logger.getLogger(Startér.class.getSimpleName());
  4.16 +	private static final ResourceBundle překlady = ResourceBundle.getBundle("cz.frantovo.rozsireneAtributy.Překlady");
  4.17 
  4.18 	/**
  4.19 	 * @param args název souboru
  4.20 @@ -37,6 +40,7 @@
  4.21 	 */
  4.22 	public static void main(String[] args) throws IOException {
  4.23 
  4.24 +
  4.25 		if (args.length == 1 && args[0].length() > 0) {
  4.26 			File soubor = new File(args[0]);
  4.27 
  4.28 @@ -60,21 +64,21 @@
  4.29 				}, KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_ESCAPE, 0), JComponent.WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW);
  4.30 
  4.31 				f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  4.32 -				f.setTitle("Rozšířené stributy souboru: " + soubor);
  4.33 +				f.setTitle(MessageFormat.format(překlady.getString("titulek"), soubor));
  4.34 				f.setSize(640, 240);
  4.35 				f.setLocationRelativeTo(null);
  4.36 				f.setVisible(true);
  4.37 			} else {
  4.38 -				ukončiChybou("Soubor neexistuje: " + soubor);
  4.39 +				ukončiChybou(MessageFormat.format(překlady.getString("chyba.souborNeexistuje"), soubor));
  4.40 			}
  4.41 		} else {
  4.42 -			ukončiChybou("Očekávám právě jeden parametr – název souboru.");
  4.43 +			ukončiChybou(překlady.getString("chyba.chybíParametr"));
  4.44 		}
  4.45 	}
  4.46 
  4.47 	private static void ukončiChybou(String hláška) {
  4.48 		log.log(Level.SEVERE, hláška);
  4.49 -		JOptionPane.showMessageDialog(null, hláška, "Chyba", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  4.50 +		JOptionPane.showMessageDialog(null, hláška, překlady.getString("chyba.titulek"), JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  4.51 		System.exit(1);
  4.52 	}
  4.53 }
   5.1 --- a/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Model.java	Thu Dec 16 01:31:11 2010 +0100
   5.2 +++ b/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Model.java	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   5.3 @@ -9,6 +9,7 @@
   5.4 import java.util.ArrayList;
   5.5 import java.util.HashSet;
   5.6 import java.util.List;
   5.7 +import java.util.ResourceBundle;
   5.8 import java.util.logging.Level;
   5.9 import java.util.logging.Logger;
  5.10 import javax.swing.event.TableModelEvent;
  5.11 @@ -22,7 +23,8 @@
  5.12 public class Model implements TableModel {
  5.13 
  5.14 	private static final Logger log = Logger.getLogger(Model.class.getSimpleName());
  5.15 -	private String[] sloupečky = {"Název", "Hodnota"};
  5.16 +	private static final ResourceBundle překlady = ResourceBundle.getBundle("cz.frantovo.rozsireneAtributy.Překlady");
  5.17 +	private String[] sloupečky = {překlady.getString("tabulka.název"), překlady.getString("tabulka.hodnota")};
  5.18 	private HashSet<TableModelListener> posluchače = new HashSet<TableModelListener>();
  5.19 	private UserDefinedFileAttributeView souborovýSystém;
  5.20 	private ArrayList<Atribut> atributy = new ArrayList<Atribut>();
   6.1 --- a/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Panel.form	Thu Dec 16 01:31:11 2010 +0100
   6.2 +++ b/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Panel.form	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   6.3 @@ -68,7 +68,9 @@
   6.4   <Component class="javax.swing.JButton" name="tla&#x10d;&#xed;tkoP&#x159;idat">
   6.5    <Properties>
   6.6     <Property name="mnemonic" type="int" value="112"/>
   6.7 -    <Property name="text" type="java.lang.String" value="P&#x159;idat atribut"/>
   6.8 +    <Property name="text" type="java.lang.String" editor="org.netbeans.modules.i18n.form.FormI18nStringEditor">
   6.9 +     <ResourceString bundle="cz/frantovo/rozsireneAtributy/P&#x159;eklady.properties" key="p&#x159;idatAtribut" replaceFormat="java.util.ResourceBundle.getBundle(&quot;{bundleNameSlashes}&quot;).getString(&quot;{key}&quot;)"/>
  6.10 +    </Property>
  6.11    </Properties>
  6.12    <Events>
  6.13     <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="tla&#x10d;&#xed;tkoP&#x159;idatActionPerformed"/>
  6.14 @@ -77,7 +79,9 @@
  6.15   <Component class="javax.swing.JButton" name="tla&#x10d;&#xed;tkoSmazat">
  6.16    <Properties>
  6.17     <Property name="mnemonic" type="int" value="115"/>
  6.18 -    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Smazat atribut"/>
  6.19 +    <Property name="text" type="java.lang.String" editor="org.netbeans.modules.i18n.form.FormI18nStringEditor">
  6.20 +     <ResourceString bundle="cz/frantovo/rozsireneAtributy/P&#x159;eklady.properties" key="smazatAtribut" replaceFormat="java.util.ResourceBundle.getBundle(&quot;{bundleNameSlashes}&quot;).getString(&quot;{key}&quot;)"/>
  6.21 +    </Property>
  6.22     <Property name="enabled" type="boolean" value="false"/>
  6.23    </Properties>
  6.24    <Events>
  6.25 @@ -87,7 +91,9 @@
  6.26   <Component class="javax.swing.JButton" name="tla&#x10d;&#xed;tkoZnovuNa&#x10d;&#xed;st">
  6.27    <Properties>
  6.28     <Property name="mnemonic" type="int" value="122"/>
  6.29 -    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Znovu na&#x10d;&#xed;st"/>
  6.30 +    <Property name="text" type="java.lang.String" editor="org.netbeans.modules.i18n.form.FormI18nStringEditor">
  6.31 +     <ResourceString bundle="cz/frantovo/rozsireneAtributy/P&#x159;eklady.properties" key="znovuNa&#x10d;&#xed;st" replaceFormat="java.util.ResourceBundle.getBundle(&quot;{bundleNameSlashes}&quot;).getString(&quot;{key}&quot;)"/>
  6.32 +    </Property>
  6.33    </Properties>
  6.34    <Events>
  6.35     <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="tla&#x10d;&#xed;tkoZnovuNa&#x10d;&#xed;stActionPerformed"/>
   7.1 --- a/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Panel.java	Thu Dec 16 01:31:11 2010 +0100
   7.2 +++ b/java/rozsirene-atributy/src/cz/frantovo/rozsireneAtributy/gui/Panel.java	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   7.3 @@ -2,6 +2,7 @@
   7.4 
   7.5 import cz.frantovo.rozsireneAtributy.Atribut;
   7.6 import java.io.IOException;
   7.7 +import java.util.ResourceBundle;
   7.8 import java.util.logging.Level;
   7.9 import java.util.logging.Logger;
  7.10 import javax.swing.JOptionPane;
  7.11 @@ -15,6 +16,7 @@
  7.12 public class Panel extends javax.swing.JPanel {
  7.13 
  7.14 	private static final Logger log = Logger.getLogger(Panel.class.getSimpleName());
  7.15 +	private static final ResourceBundle překlady = ResourceBundle.getBundle("cz.frantovo.rozsireneAtributy.Překlady");
  7.16 	private Model model;
  7.17 	private Atribut vybranýAtribut;
  7.18 
  7.19 @@ -44,7 +46,7 @@
  7.20 	}
  7.21 
  7.22 	private void zobrazChybovouHlášku(String hláška, Throwable chyba) {
  7.23 -		JOptionPane.showMessageDialog(this, hláška, "Chyba", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  7.24 +		JOptionPane.showMessageDialog(this, hláška, překlady.getString("chyba"), JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  7.25 		log.log(Level.WARNING, hláška, chyba);
  7.26 	}
  7.27 
  7.28 @@ -73,7 +75,8 @@
  7.29     posuvnýPanel.setViewportView(tabulka);
  7.30 
  7.31     tlačítkoPřidat.setMnemonic('p');
  7.32 -    tlačítkoPřidat.setText("Přidat atribut");
  7.33 +    java.util.ResourceBundle bundle = java.util.ResourceBundle.getBundle("cz/frantovo/rozsireneAtributy/Překlady"); // NOI18N
  7.34 +    tlačítkoPřidat.setText(bundle.getString("přidatAtribut")); // NOI18N
  7.35     tlačítkoPřidat.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  7.36       public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  7.37         tlačítkoPřidatActionPerformed(evt);
  7.38 @@ -81,7 +84,7 @@
  7.39     });
  7.40 
  7.41     tlačítkoSmazat.setMnemonic('s');
  7.42 -    tlačítkoSmazat.setText("Smazat atribut");
  7.43 +    tlačítkoSmazat.setText(bundle.getString("smazatAtribut")); // NOI18N
  7.44     tlačítkoSmazat.setEnabled(false);
  7.45     tlačítkoSmazat.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  7.46       public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  7.47 @@ -90,7 +93,7 @@
  7.48     });
  7.49 
  7.50     tlačítkoZnovuNačíst.setMnemonic('z');
  7.51 -    tlačítkoZnovuNačíst.setText("Znovu načíst");
  7.52 +    tlačítkoZnovuNačíst.setText(bundle.getString("znovuNačíst")); // NOI18N
  7.53     tlačítkoZnovuNačíst.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
  7.54       public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  7.55         tlačítkoZnovuNačístActionPerformed(evt);
  7.56 @@ -132,7 +135,7 @@
  7.57 		try {
  7.58 			model.odeberAtribut(vybranýAtribut);
  7.59 		} catch (IOException e) {
  7.60 -			zobrazChybovouHlášku("Nepodařilo se smazat atribut.", e);
  7.61 +			zobrazChybovouHlášku(překlady.getString("chyba.nepodařiloSeSmazat"), e);
  7.62 		}
  7.63 	}//GEN-LAST:event_tlačítkoSmazatActionPerformed
  7.64 
  7.65 @@ -140,7 +143,7 @@
  7.66 		try {
  7.67 			model.načtiAtributy();
  7.68 		} catch (IOException e) {
  7.69 -			zobrazChybovouHlášku("Nepodařilo se načíst atributy", e);
  7.70 +			zobrazChybovouHlášku(překlady.getString("chyba.nepodařiloSeNačíst"), e);
  7.71 		}
  7.72 	}//GEN-LAST:event_tlačítkoZnovuNačístActionPerformed
  7.73   // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
   8.1 --- a/rozšířené-atributy.sh	Thu Dec 16 01:31:11 2010 +0100
   8.2 +++ b/rozšířené-atributy.sh	Tue Dec 28 17:02:08 2010 +0100
   8.3 @@ -5,4 +5,7 @@
   8.4 SWING_LAF="-Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel";
   8.5 JAR="java/rozsirene-atributy/dist/rozsirene-atributy.jar";
   8.6 
   8.7 +# For English localization uncomment this:
   8.8 +# LANG="en_US.utf8";
   8.9 +
  8.10 ${JAVA_BIN} ${SWING_LAF} -jar ${JAR} "${1}";