descriptionunknown
ownerunknown
last changeFri, 01 Jan 2010 17:11:36 +0100
changes
2010-01-01 František Kučera Navázání DB spojení a kontrola databází SQL dotazem. default tip
2010-01-01 František Kučera Skript pro spouštění a hesla k DB.
2009-12-31 František Kučera Načítání připojovacích řetězců z proměnných prostředí.
2009-12-31 František Kučera Hlavní třída pro migraci, napojení na GUI.
2009-12-31 František Kučera Přidání odkazu na MySQL ovladač:
2009-12-30 František Kučera Vytvoření projektu v Netbeans.
...
tags
...
branches
2010-01-01 ed73b8912549 default
...