java/SuperDAOplugin/nbproject/genfiles.properties
2009-02-11 Opravena chyba související s protected metodami:
2008-11-23 Plugin do Netbeans