java/SuperDAOplugin/manifest.mf
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat May 30 01:20:13 2009 +0200 (2009-05-30)
changeset 4 6223b4e5de77
permissions -rw-r--r--
Nová univerzální metoda orizni();
Místo zavržené orizniJNDI();
HG: changed java/SuperDAO/src/cz/frantovo/superDAO/SuperDAO.java
   1 Manifest-Version: 1.0
   2 OpenIDE-Module: cz.frantovo.superDAO
   3 OpenIDE-Module-Layer: cz/frantovo/superDAO/layer.xml
   4 OpenIDE-Module-Localizing-Bundle: cz/frantovo/superDAO/Bundle.properties
   5 OpenIDE-Module-Specification-Version: 1.0
   6