java/SuperDAO/nbproject/build-impl.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed Feb 11 22:23:22 2009 +0100 (2009-02-11)
changeset 2 3df37f25b286
parent 1 d32edd5bcb8a
permissions -rw-r--r--
Opravena chyba související s protected metodami:
pokud jsme dříve měli protected metodu, ve které jsme používali getSQL nebo getVlastnost
a tuto metodu jsme volali z potomka, hledaly se SQL a Vlastnosti v XML souboru patřícímu potomkovi.
Proto je v protected metodách potřeba zadávat kromě názvu požadované hodnoty i třídu,
aby bylo jasné, že se mají hodnoty bráz z jejího XML souboru a ne ze souboru potomka.
franta-hg@0
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@0
   2
<!--
franta-hg@0
   3
*** GENERATED FROM project.xml - DO NOT EDIT ***
franta-hg@0
   4
***     EDIT ../build.xml INSTEAD     ***
franta-hg@0
   5
franta-hg@0
   6
For the purpose of easier reading the script
franta-hg@0
   7
is divided into following sections:
franta-hg@0
   8
franta-hg@0
   9
 - initialization
franta-hg@0
  10
 - compilation
franta-hg@0
  11
 - jar
franta-hg@0
  12
 - execution
franta-hg@0
  13
 - debugging
franta-hg@0
  14
 - javadoc
franta-hg@0
  15
 - junit compilation
franta-hg@0
  16
 - junit execution
franta-hg@0
  17
 - junit debugging
franta-hg@0
  18
 - applet
franta-hg@0
  19
 - cleanup
franta-hg@0
  20
franta-hg@0
  21
    -->
franta-hg@0
  22
<project xmlns:j2seproject1="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1" xmlns:j2seproject3="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3" xmlns:jaxrpc="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/jax-rpc" basedir=".." default="default" name="SuperDAO-impl">
franta-hg@0
  23
  <target depends="test,jar,javadoc" description="Build and test whole project." name="default"/>
franta-hg@0
  24
  <!-- 
franta-hg@0
  25
        ======================
franta-hg@0
  26
        INITIALIZATION SECTION 
franta-hg@0
  27
        ======================
franta-hg@0
  28
      -->
franta-hg@0
  29
  <target name="-pre-init">
franta-hg@0
  30
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  31
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  32
  </target>
franta-hg@0
  33
  <target depends="-pre-init" name="-init-private">
franta-hg@0
  34
    <property file="nbproject/private/config.properties"/>
franta-hg@0
  35
    <property file="nbproject/private/configs/${config}.properties"/>
franta-hg@0
  36
    <property file="nbproject/private/private.properties"/>
franta-hg@0
  37
  </target>
franta-hg@0
  38
  <target depends="-pre-init,-init-private" name="-init-user">
franta-hg@0
  39
    <property file="${user.properties.file}"/>
franta-hg@0
  40
    <!-- The two properties below are usually overridden -->
franta-hg@0
  41
    <!-- by the active platform. Just a fallback. -->
franta-hg@0
  42
    <property name="default.javac.source" value="1.4"/>
franta-hg@0
  43
    <property name="default.javac.target" value="1.4"/>
franta-hg@0
  44
  </target>
franta-hg@0
  45
  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user" name="-init-project">
franta-hg@0
  46
    <property file="nbproject/configs/${config}.properties"/>
franta-hg@0
  47
    <property file="nbproject/project.properties"/>
franta-hg@0
  48
  </target>
franta-hg@0
  49
  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user,-init-project,-init-macrodef-property" name="-do-init">
franta-hg@0
  50
    <available file="${manifest.file}" property="manifest.available"/>
franta-hg@0
  51
    <condition property="manifest.available+main.class">
franta-hg@0
  52
      <and>
franta-hg@0
  53
        <isset property="manifest.available"/>
franta-hg@0
  54
        <isset property="main.class"/>
franta-hg@0
  55
        <not>
franta-hg@0
  56
          <equals arg1="${main.class}" arg2="" trim="true"/>
franta-hg@0
  57
        </not>
franta-hg@0
  58
      </and>
franta-hg@0
  59
    </condition>
franta-hg@0
  60
    <condition property="manifest.available+main.class+mkdist.available">
franta-hg@0
  61
      <and>
franta-hg@0
  62
        <istrue value="${manifest.available+main.class}"/>
franta-hg@0
  63
        <isset property="libs.CopyLibs.classpath"/>
franta-hg@0
  64
      </and>
franta-hg@0
  65
    </condition>
franta-hg@0
  66
    <condition property="have.tests">
franta-hg@0
  67
      <or>
franta-hg@0
  68
        <available file="${test.src.dir}"/>
franta-hg@0
  69
      </or>
franta-hg@0
  70
    </condition>
franta-hg@0
  71
    <condition property="have.sources">
franta-hg@0
  72
      <or>
franta-hg@0
  73
        <available file="${src.dir}"/>
franta-hg@0
  74
      </or>
franta-hg@0
  75
    </condition>
franta-hg@0
  76
    <condition property="netbeans.home+have.tests">
franta-hg@0
  77
      <and>
franta-hg@0
  78
        <isset property="netbeans.home"/>
franta-hg@0
  79
        <isset property="have.tests"/>
franta-hg@0
  80
      </and>
franta-hg@0
  81
    </condition>
franta-hg@0
  82
    <condition property="no.javadoc.preview">
franta-hg@0
  83
      <and>
franta-hg@0
  84
        <isset property="javadoc.preview"/>
franta-hg@0
  85
        <isfalse value="${javadoc.preview}"/>
franta-hg@0
  86
      </and>
franta-hg@0
  87
    </condition>
franta-hg@0
  88
    <property name="run.jvmargs" value=""/>
franta-hg@0
  89
    <property name="javac.compilerargs" value=""/>
franta-hg@0
  90
    <property name="work.dir" value="${basedir}"/>
franta-hg@0
  91
    <condition property="no.deps">
franta-hg@0
  92
      <and>
franta-hg@0
  93
        <istrue value="${no.dependencies}"/>
franta-hg@0
  94
      </and>
franta-hg@0
  95
    </condition>
franta-hg@0
  96
    <property name="javac.debug" value="true"/>
franta-hg@0
  97
    <property name="javadoc.preview" value="true"/>
franta-hg@0
  98
    <property name="application.args" value=""/>
franta-hg@0
  99
    <property name="source.encoding" value="${file.encoding}"/>
franta-hg@0
  100
    <condition property="javadoc.encoding.used" value="${javadoc.encoding}">
franta-hg@0
  101
      <and>
franta-hg@0
  102
        <isset property="javadoc.encoding"/>
franta-hg@0
  103
        <not>
franta-hg@0
  104
          <equals arg1="${javadoc.encoding}" arg2=""/>
franta-hg@0
  105
        </not>
franta-hg@0
  106
      </and>
franta-hg@0
  107
    </condition>
franta-hg@0
  108
    <property name="javadoc.encoding.used" value="${source.encoding}"/>
franta-hg@0
  109
    <property name="includes" value="**"/>
franta-hg@0
  110
    <property name="excludes" value=""/>
franta-hg@0
  111
    <property name="do.depend" value="false"/>
franta-hg@0
  112
    <condition property="do.depend.true">
franta-hg@0
  113
      <istrue value="${do.depend}"/>
franta-hg@0
  114
    </condition>
franta-hg@0
  115
    <condition else="" property="javac.compilerargs.jaxws" value="-Djava.endorsed.dirs='${jaxws.endorsed.dir}'">
franta-hg@0
  116
      <and>
franta-hg@0
  117
        <isset property="jaxws.endorsed.dir"/>
franta-hg@0
  118
        <available file="nbproject/jaxws-build.xml"/>
franta-hg@0
  119
      </and>
franta-hg@0
  120
    </condition>
franta-hg@0
  121
  </target>
franta-hg@0
  122
  <target name="-post-init">
franta-hg@0
  123
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  124
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  125
  </target>
franta-hg@0
  126
  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user,-init-project,-do-init" name="-init-check">
franta-hg@0
  127
    <fail unless="src.dir">Must set src.dir</fail>
franta-hg@0
  128
    <fail unless="test.src.dir">Must set test.src.dir</fail>
franta-hg@0
  129
    <fail unless="build.dir">Must set build.dir</fail>
franta-hg@0
  130
    <fail unless="dist.dir">Must set dist.dir</fail>
franta-hg@0
  131
    <fail unless="build.classes.dir">Must set build.classes.dir</fail>
franta-hg@0
  132
    <fail unless="dist.javadoc.dir">Must set dist.javadoc.dir</fail>
franta-hg@0
  133
    <fail unless="build.test.classes.dir">Must set build.test.classes.dir</fail>
franta-hg@0
  134
    <fail unless="build.test.results.dir">Must set build.test.results.dir</fail>
franta-hg@0
  135
    <fail unless="build.classes.excludes">Must set build.classes.excludes</fail>
franta-hg@0
  136
    <fail unless="dist.jar">Must set dist.jar</fail>
franta-hg@0
  137
  </target>
franta-hg@0
  138
  <target name="-init-macrodef-property">
franta-hg@0
  139
    <macrodef name="property" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
franta-hg@0
  140
      <attribute name="name"/>
franta-hg@0
  141
      <attribute name="value"/>
franta-hg@0
  142
      <sequential>
franta-hg@0
  143
        <property name="@{name}" value="${@{value}}"/>
franta-hg@0
  144
      </sequential>
franta-hg@0
  145
    </macrodef>
franta-hg@0
  146
  </target>
franta-hg@0
  147
  <target name="-init-macrodef-javac">
franta-hg@0
  148
    <macrodef name="javac" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
franta-hg@0
  149
      <attribute default="${src.dir}" name="srcdir"/>
franta-hg@0
  150
      <attribute default="${build.classes.dir}" name="destdir"/>
franta-hg@0
  151
      <attribute default="${javac.classpath}" name="classpath"/>
franta-hg@0
  152
      <attribute default="${includes}" name="includes"/>
franta-hg@0
  153
      <attribute default="${excludes}" name="excludes"/>
franta-hg@0
  154
      <attribute default="${javac.debug}" name="debug"/>
franta-hg@2
  155
      <attribute default="/does/not/exist" name="sourcepath"/>
franta-hg@0
  156
      <element name="customize" optional="true"/>
franta-hg@0
  157
      <sequential>
franta-hg@0
  158
        <javac debug="@{debug}" deprecation="${javac.deprecation}" destdir="@{destdir}" encoding="${source.encoding}" excludes="@{excludes}" includeantruntime="false" includes="@{includes}" source="${javac.source}" sourcepath="@{sourcepath}" srcdir="@{srcdir}" target="${javac.target}">
franta-hg@0
  159
          <classpath>
franta-hg@0
  160
            <path path="@{classpath}"/>
franta-hg@0
  161
          </classpath>
franta-hg@0
  162
          <compilerarg line="${javac.compilerargs} ${javac.compilerargs.jaxws}"/>
franta-hg@0
  163
          <customize/>
franta-hg@0
  164
        </javac>
franta-hg@0
  165
      </sequential>
franta-hg@0
  166
    </macrodef>
franta-hg@0
  167
    <macrodef name="depend" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
franta-hg@0
  168
      <attribute default="${src.dir}" name="srcdir"/>
franta-hg@0
  169
      <attribute default="${build.classes.dir}" name="destdir"/>
franta-hg@0
  170
      <attribute default="${javac.classpath}" name="classpath"/>
franta-hg@0
  171
      <sequential>
franta-hg@0
  172
        <depend cache="${build.dir}/depcache" destdir="@{destdir}" excludes="${excludes}" includes="${includes}" srcdir="@{srcdir}">
franta-hg@0
  173
          <classpath>
franta-hg@0
  174
            <path path="@{classpath}"/>
franta-hg@0
  175
          </classpath>
franta-hg@0
  176
        </depend>
franta-hg@0
  177
      </sequential>
franta-hg@0
  178
    </macrodef>
franta-hg@0
  179
    <macrodef name="force-recompile" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
franta-hg@0
  180
      <attribute default="${build.classes.dir}" name="destdir"/>
franta-hg@0
  181
      <sequential>
franta-hg@0
  182
        <fail unless="javac.includes">Must set javac.includes</fail>
franta-hg@0
  183
        <pathconvert pathsep="," property="javac.includes.binary">
franta-hg@0
  184
          <path>
franta-hg@0
  185
            <filelist dir="@{destdir}" files="${javac.includes}"/>
franta-hg@0
  186
          </path>
franta-hg@0
  187
          <globmapper from="*.java" to="*.class"/>
franta-hg@0
  188
        </pathconvert>
franta-hg@0
  189
        <delete>
franta-hg@0
  190
          <files includes="${javac.includes.binary}"/>
franta-hg@0
  191
        </delete>
franta-hg@0
  192
      </sequential>
franta-hg@0
  193
    </macrodef>
franta-hg@0
  194
  </target>
franta-hg@0
  195
  <target name="-init-macrodef-junit">
franta-hg@0
  196
    <macrodef name="junit" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
franta-hg@0
  197
      <attribute default="${includes}" name="includes"/>
franta-hg@0
  198
      <attribute default="${excludes}" name="excludes"/>
franta-hg@0
  199
      <attribute default="**" name="testincludes"/>
franta-hg@0
  200
      <sequential>
franta-hg@0
  201
        <junit dir="${work.dir}" errorproperty="tests.failed" failureproperty="tests.failed" fork="true" showoutput="true">
franta-hg@0
  202
          <batchtest todir="${build.test.results.dir}">
franta-hg@0
  203
            <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="@{excludes},${excludes}" includes="@{includes}">
franta-hg@0
  204
              <filename name="@{testincludes}"/>
franta-hg@0
  205
            </fileset>
franta-hg@0
  206
          </batchtest>
franta-hg@0
  207
          <classpath>
franta-hg@0
  208
            <path path="${run.test.classpath}"/>
franta-hg@0
  209
          </classpath>
franta-hg@0
  210
          <syspropertyset>
franta-hg@0
  211
            <propertyref prefix="test-sys-prop."/>
franta-hg@0
  212
            <mapper from="test-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
franta-hg@0
  213
          </syspropertyset>
franta-hg@0
  214
          <formatter type="brief" usefile="false"/>
franta-hg@0
  215
          <formatter type="xml"/>
franta-hg@0
  216
          <jvmarg line="${run.jvmargs}"/>
franta-hg@0
  217
        </junit>
franta-hg@0
  218
      </sequential>
franta-hg@0
  219
    </macrodef>
franta-hg@0
  220
  </target>
franta-hg@1
  221
  <target depends="-init-debug-args" name="-init-macrodef-nbjpda">
franta-hg@0
  222
    <macrodef name="nbjpdastart" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
franta-hg@0
  223
      <attribute default="${main.class}" name="name"/>
franta-hg@0
  224
      <attribute default="${debug.classpath}" name="classpath"/>
franta-hg@0
  225
      <attribute default="" name="stopclassname"/>
franta-hg@0
  226
      <sequential>
franta-hg@1
  227
        <nbjpdastart addressproperty="jpda.address" name="@{name}" stopclassname="@{stopclassname}" transport="${debug-transport}">
franta-hg@0
  228
          <classpath>
franta-hg@0
  229
            <path path="@{classpath}"/>
franta-hg@0
  230
          </classpath>
franta-hg@0
  231
        </nbjpdastart>
franta-hg@0
  232
      </sequential>
franta-hg@0
  233
    </macrodef>
franta-hg@0
  234
    <macrodef name="nbjpdareload" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
franta-hg@0
  235
      <attribute default="${build.classes.dir}" name="dir"/>
franta-hg@0
  236
      <sequential>
franta-hg@0
  237
        <nbjpdareload>
franta-hg@0
  238
          <fileset dir="@{dir}" includes="${fix.classes}">
franta-hg@0
  239
            <include name="${fix.includes}*.class"/>
franta-hg@0
  240
          </fileset>
franta-hg@0
  241
        </nbjpdareload>
franta-hg@0
  242
      </sequential>
franta-hg@0
  243
    </macrodef>
franta-hg@0
  244
  </target>
franta-hg@0
  245
  <target name="-init-debug-args">
franta-hg@0
  246
    <property name="version-output" value="java version &quot;${ant.java.version}"/>
franta-hg@0
  247
    <condition property="have-jdk-older-than-1.4">
franta-hg@0
  248
      <or>
franta-hg@0
  249
        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.0"/>
franta-hg@0
  250
        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.1"/>
franta-hg@0
  251
        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.2"/>
franta-hg@0
  252
        <contains string="${version-output}" substring="java version &quot;1.3"/>
franta-hg@0
  253
      </or>
franta-hg@0
  254
    </condition>
franta-hg@0
  255
    <condition else="-Xdebug" property="debug-args-line" value="-Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=none">
franta-hg@0
  256
      <istrue value="${have-jdk-older-than-1.4}"/>
franta-hg@0
  257
    </condition>
franta-hg@1
  258
    <condition else="dt_socket" property="debug-transport-by-os" value="dt_shmem">
franta-hg@1
  259
      <os family="windows"/>
franta-hg@1
  260
    </condition>
franta-hg@1
  261
    <condition else="${debug-transport-by-os}" property="debug-transport" value="${debug.transport}">
franta-hg@1
  262
      <isset property="debug.transport"/>
franta-hg@1
  263
    </condition>
franta-hg@0
  264
  </target>
franta-hg@0
  265
  <target depends="-init-debug-args" name="-init-macrodef-debug">
franta-hg@0
  266
    <macrodef name="debug" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/3">
franta-hg@0
  267
      <attribute default="${main.class}" name="classname"/>
franta-hg@0
  268
      <attribute default="${debug.classpath}" name="classpath"/>
franta-hg@0
  269
      <element name="customize" optional="true"/>
franta-hg@0
  270
      <sequential>
franta-hg@0
  271
        <java classname="@{classname}" dir="${work.dir}" fork="true">
franta-hg@0
  272
          <jvmarg line="${debug-args-line}"/>
franta-hg@1
  273
          <jvmarg value="-Xrunjdwp:transport=${debug-transport},address=${jpda.address}"/>
franta-hg@0
  274
          <jvmarg line="${run.jvmargs}"/>
franta-hg@0
  275
          <classpath>
franta-hg@0
  276
            <path path="@{classpath}"/>
franta-hg@0
  277
          </classpath>
franta-hg@0
  278
          <syspropertyset>
franta-hg@0
  279
            <propertyref prefix="run-sys-prop."/>
franta-hg@0
  280
            <mapper from="run-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
franta-hg@0
  281
          </syspropertyset>
franta-hg@0
  282
          <customize/>
franta-hg@0
  283
        </java>
franta-hg@0
  284
      </sequential>
franta-hg@0
  285
    </macrodef>
franta-hg@0
  286
  </target>
franta-hg@0
  287
  <target name="-init-macrodef-java">
franta-hg@0
  288
    <macrodef name="java" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
franta-hg@0
  289
      <attribute default="${main.class}" name="classname"/>
franta-hg@0
  290
      <element name="customize" optional="true"/>
franta-hg@0
  291
      <sequential>
franta-hg@0
  292
        <java classname="@{classname}" dir="${work.dir}" fork="true">
franta-hg@0
  293
          <jvmarg line="${run.jvmargs}"/>
franta-hg@0
  294
          <classpath>
franta-hg@0
  295
            <path path="${run.classpath}"/>
franta-hg@0
  296
          </classpath>
franta-hg@0
  297
          <syspropertyset>
franta-hg@0
  298
            <propertyref prefix="run-sys-prop."/>
franta-hg@0
  299
            <mapper from="run-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
franta-hg@0
  300
          </syspropertyset>
franta-hg@0
  301
          <customize/>
franta-hg@0
  302
        </java>
franta-hg@0
  303
      </sequential>
franta-hg@0
  304
    </macrodef>
franta-hg@0
  305
  </target>
franta-hg@0
  306
  <target name="-init-presetdef-jar">
franta-hg@0
  307
    <presetdef name="jar" uri="http://www.netbeans.org/ns/j2se-project/1">
franta-hg@0
  308
      <jar compress="${jar.compress}" jarfile="${dist.jar}">
franta-hg@0
  309
        <j2seproject1:fileset dir="${build.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  310
      </jar>
franta-hg@0
  311
    </presetdef>
franta-hg@0
  312
  </target>
franta-hg@0
  313
  <target depends="-pre-init,-init-private,-init-user,-init-project,-do-init,-post-init,-init-check,-init-macrodef-property,-init-macrodef-javac,-init-macrodef-junit,-init-macrodef-nbjpda,-init-macrodef-debug,-init-macrodef-java,-init-presetdef-jar" name="init"/>
franta-hg@0
  314
  <!--
franta-hg@0
  315
        ===================
franta-hg@0
  316
        COMPILATION SECTION
franta-hg@0
  317
        ===================
franta-hg@0
  318
      -->
franta-hg@0
  319
  <target depends="init" name="deps-jar" unless="no.deps"/>
franta-hg@1
  320
  <target depends="init,-check-automatic-build,-clean-after-automatic-build" name="-verify-automatic-build"/>
franta-hg@1
  321
  <target depends="init" name="-check-automatic-build">
franta-hg@1
  322
    <available file="${build.classes.dir}/.netbeans_automatic_build" property="netbeans.automatic.build"/>
franta-hg@1
  323
  </target>
franta-hg@1
  324
  <target depends="init" if="netbeans.automatic.build" name="-clean-after-automatic-build">
franta-hg@1
  325
    <antcall target="clean"/>
franta-hg@1
  326
  </target>
franta-hg@0
  327
  <target depends="init,deps-jar" name="-pre-pre-compile">
franta-hg@0
  328
    <mkdir dir="${build.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  329
  </target>
franta-hg@0
  330
  <target name="-pre-compile">
franta-hg@0
  331
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  332
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  333
  </target>
franta-hg@0
  334
  <target if="do.depend.true" name="-compile-depend">
franta-hg@0
  335
    <j2seproject3:depend/>
franta-hg@0
  336
  </target>
franta-hg@0
  337
  <target depends="init,deps-jar,-pre-pre-compile,-pre-compile,-compile-depend" if="have.sources" name="-do-compile">
franta-hg@0
  338
    <j2seproject3:javac/>
franta-hg@0
  339
    <copy todir="${build.classes.dir}">
franta-hg@0
  340
      <fileset dir="${src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
franta-hg@0
  341
    </copy>
franta-hg@0
  342
  </target>
franta-hg@0
  343
  <target name="-post-compile">
franta-hg@0
  344
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  345
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  346
  </target>
franta-hg@1
  347
  <target depends="init,deps-jar,-verify-automatic-build,-pre-pre-compile,-pre-compile,-do-compile,-post-compile" description="Compile project." name="compile"/>
franta-hg@0
  348
  <target name="-pre-compile-single">
franta-hg@0
  349
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  350
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  351
  </target>
franta-hg@0
  352
  <target depends="init,deps-jar,-pre-pre-compile" name="-do-compile-single">
franta-hg@0
  353
    <fail unless="javac.includes">Must select some files in the IDE or set javac.includes</fail>
franta-hg@0
  354
    <j2seproject3:force-recompile/>
franta-hg@0
  355
    <j2seproject3:javac excludes="" includes="${javac.includes}" sourcepath="${src.dir}"/>
franta-hg@0
  356
  </target>
franta-hg@0
  357
  <target name="-post-compile-single">
franta-hg@0
  358
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  359
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  360
  </target>
franta-hg@1
  361
  <target depends="init,deps-jar,-verify-automatic-build,-pre-pre-compile,-pre-compile-single,-do-compile-single,-post-compile-single" name="compile-single"/>
franta-hg@0
  362
  <!--
franta-hg@0
  363
        ====================
franta-hg@0
  364
        JAR BUILDING SECTION
franta-hg@0
  365
        ====================
franta-hg@0
  366
      -->
franta-hg@0
  367
  <target depends="init" name="-pre-pre-jar">
franta-hg@0
  368
    <dirname file="${dist.jar}" property="dist.jar.dir"/>
franta-hg@0
  369
    <mkdir dir="${dist.jar.dir}"/>
franta-hg@0
  370
  </target>
franta-hg@0
  371
  <target name="-pre-jar">
franta-hg@0
  372
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  373
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  374
  </target>
franta-hg@0
  375
  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" name="-do-jar-without-manifest" unless="manifest.available">
franta-hg@0
  376
    <j2seproject1:jar/>
franta-hg@0
  377
  </target>
franta-hg@0
  378
  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" if="manifest.available" name="-do-jar-with-manifest" unless="manifest.available+main.class">
franta-hg@0
  379
    <j2seproject1:jar manifest="${manifest.file}"/>
franta-hg@0
  380
  </target>
franta-hg@0
  381
  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" if="manifest.available+main.class" name="-do-jar-with-mainclass" unless="manifest.available+main.class+mkdist.available">
franta-hg@0
  382
    <j2seproject1:jar manifest="${manifest.file}">
franta-hg@0
  383
      <j2seproject1:manifest>
franta-hg@0
  384
        <j2seproject1:attribute name="Main-Class" value="${main.class}"/>
franta-hg@0
  385
      </j2seproject1:manifest>
franta-hg@0
  386
    </j2seproject1:jar>
franta-hg@0
  387
    <echo>To run this application from the command line without Ant, try:</echo>
franta-hg@0
  388
    <property location="${build.classes.dir}" name="build.classes.dir.resolved"/>
franta-hg@0
  389
    <property location="${dist.jar}" name="dist.jar.resolved"/>
franta-hg@0
  390
    <pathconvert property="run.classpath.with.dist.jar">
franta-hg@0
  391
      <path path="${run.classpath}"/>
franta-hg@0
  392
      <map from="${build.classes.dir.resolved}" to="${dist.jar.resolved}"/>
franta-hg@0
  393
    </pathconvert>
franta-hg@0
  394
    <echo>java -cp "${run.classpath.with.dist.jar}" ${main.class}</echo>
franta-hg@0
  395
  </target>
franta-hg@0
  396
  <target depends="init,compile,-pre-pre-jar,-pre-jar" if="manifest.available+main.class+mkdist.available" name="-do-jar-with-libraries">
franta-hg@0
  397
    <property location="${build.classes.dir}" name="build.classes.dir.resolved"/>
franta-hg@0
  398
    <pathconvert property="run.classpath.without.build.classes.dir">
franta-hg@0
  399
      <path path="${run.classpath}"/>
franta-hg@0
  400
      <map from="${build.classes.dir.resolved}" to=""/>
franta-hg@0
  401
    </pathconvert>
franta-hg@0
  402
    <pathconvert pathsep=" " property="jar.classpath">
franta-hg@0
  403
      <path path="${run.classpath.without.build.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  404
      <chainedmapper>
franta-hg@0
  405
        <flattenmapper/>
franta-hg@0
  406
        <globmapper from="*" to="lib/*"/>
franta-hg@0
  407
      </chainedmapper>
franta-hg@0
  408
    </pathconvert>
franta-hg@0
  409
    <taskdef classname="org.netbeans.modules.java.j2seproject.copylibstask.CopyLibs" classpath="${libs.CopyLibs.classpath}" name="copylibs"/>
franta-hg@0
  410
    <copylibs compress="${jar.compress}" jarfile="${dist.jar}" manifest="${manifest.file}" runtimeclasspath="${run.classpath.without.build.classes.dir}">
franta-hg@0
  411
      <fileset dir="${build.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  412
      <manifest>
franta-hg@0
  413
        <attribute name="Main-Class" value="${main.class}"/>
franta-hg@0
  414
        <attribute name="Class-Path" value="${jar.classpath}"/>
franta-hg@0
  415
      </manifest>
franta-hg@0
  416
    </copylibs>
franta-hg@0
  417
    <echo>To run this application from the command line without Ant, try:</echo>
franta-hg@0
  418
    <property location="${dist.jar}" name="dist.jar.resolved"/>
franta-hg@0
  419
    <echo>java -jar "${dist.jar.resolved}"</echo>
franta-hg@0
  420
  </target>
franta-hg@0
  421
  <target name="-post-jar">
franta-hg@0
  422
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  423
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  424
  </target>
franta-hg@0
  425
  <target depends="init,compile,-pre-jar,-do-jar-with-manifest,-do-jar-without-manifest,-do-jar-with-mainclass,-do-jar-with-libraries,-post-jar" description="Build JAR." name="jar"/>
franta-hg@0
  426
  <!--
franta-hg@0
  427
        =================
franta-hg@0
  428
        EXECUTION SECTION
franta-hg@0
  429
        =================
franta-hg@0
  430
      -->
franta-hg@0
  431
  <target depends="init,compile" description="Run a main class." name="run">
franta-hg@0
  432
    <j2seproject1:java>
franta-hg@0
  433
      <customize>
franta-hg@0
  434
        <arg line="${application.args}"/>
franta-hg@0
  435
      </customize>
franta-hg@0
  436
    </j2seproject1:java>
franta-hg@0
  437
  </target>
franta-hg@0
  438
  <target name="-do-not-recompile">
franta-hg@0
  439
    <property name="javac.includes.binary" value=""/>
franta-hg@0
  440
  </target>
franta-hg@0
  441
  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-single" name="run-single">
franta-hg@0
  442
    <fail unless="run.class">Must select one file in the IDE or set run.class</fail>
franta-hg@0
  443
    <j2seproject1:java classname="${run.class}"/>
franta-hg@0
  444
  </target>
franta-hg@0
  445
  <!--
franta-hg@0
  446
        =================
franta-hg@0
  447
        DEBUGGING SECTION
franta-hg@0
  448
        =================
franta-hg@0
  449
      -->
franta-hg@0
  450
  <target depends="init" if="netbeans.home" name="-debug-start-debugger">
franta-hg@0
  451
    <j2seproject1:nbjpdastart name="${debug.class}"/>
franta-hg@0
  452
  </target>
franta-hg@0
  453
  <target depends="init,compile" name="-debug-start-debuggee">
franta-hg@0
  454
    <j2seproject3:debug>
franta-hg@0
  455
      <customize>
franta-hg@0
  456
        <arg line="${application.args}"/>
franta-hg@0
  457
      </customize>
franta-hg@0
  458
    </j2seproject3:debug>
franta-hg@0
  459
  </target>
franta-hg@0
  460
  <target depends="init,compile,-debug-start-debugger,-debug-start-debuggee" description="Debug project in IDE." if="netbeans.home" name="debug"/>
franta-hg@0
  461
  <target depends="init" if="netbeans.home" name="-debug-start-debugger-stepinto">
franta-hg@0
  462
    <j2seproject1:nbjpdastart stopclassname="${main.class}"/>
franta-hg@0
  463
  </target>
franta-hg@0
  464
  <target depends="init,compile,-debug-start-debugger-stepinto,-debug-start-debuggee" if="netbeans.home" name="debug-stepinto"/>
franta-hg@0
  465
  <target depends="init,compile-single" if="netbeans.home" name="-debug-start-debuggee-single">
franta-hg@0
  466
    <fail unless="debug.class">Must select one file in the IDE or set debug.class</fail>
franta-hg@0
  467
    <j2seproject3:debug classname="${debug.class}"/>
franta-hg@0
  468
  </target>
franta-hg@0
  469
  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-single,-debug-start-debugger,-debug-start-debuggee-single" if="netbeans.home" name="debug-single"/>
franta-hg@0
  470
  <target depends="init" name="-pre-debug-fix">
franta-hg@0
  471
    <fail unless="fix.includes">Must set fix.includes</fail>
franta-hg@0
  472
    <property name="javac.includes" value="${fix.includes}.java"/>
franta-hg@0
  473
  </target>
franta-hg@0
  474
  <target depends="init,-pre-debug-fix,compile-single" if="netbeans.home" name="-do-debug-fix">
franta-hg@0
  475
    <j2seproject1:nbjpdareload/>
franta-hg@0
  476
  </target>
franta-hg@0
  477
  <target depends="init,-pre-debug-fix,-do-debug-fix" if="netbeans.home" name="debug-fix"/>
franta-hg@0
  478
  <!--
franta-hg@0
  479
        ===============
franta-hg@0
  480
        JAVADOC SECTION
franta-hg@0
  481
        ===============
franta-hg@0
  482
      -->
franta-hg@0
  483
  <target depends="init" name="-javadoc-build">
franta-hg@0
  484
    <mkdir dir="${dist.javadoc.dir}"/>
franta-hg@0
  485
    <javadoc additionalparam="${javadoc.additionalparam}" author="${javadoc.author}" charset="UTF-8" destdir="${dist.javadoc.dir}" docencoding="UTF-8" encoding="${javadoc.encoding.used}" failonerror="true" noindex="${javadoc.noindex}" nonavbar="${javadoc.nonavbar}" notree="${javadoc.notree}" private="${javadoc.private}" source="${javac.source}" splitindex="${javadoc.splitindex}" use="${javadoc.use}" useexternalfile="true" version="${javadoc.version}" windowtitle="${javadoc.windowtitle}">
franta-hg@0
  486
      <classpath>
franta-hg@0
  487
        <path path="${javac.classpath}"/>
franta-hg@0
  488
      </classpath>
franta-hg@0
  489
      <fileset dir="${src.dir}" excludes="${excludes}" includes="${includes}">
franta-hg@0
  490
        <filename name="**/*.java"/>
franta-hg@0
  491
      </fileset>
franta-hg@0
  492
    </javadoc>
franta-hg@0
  493
  </target>
franta-hg@0
  494
  <target depends="init,-javadoc-build" if="netbeans.home" name="-javadoc-browse" unless="no.javadoc.preview">
franta-hg@0
  495
    <nbbrowse file="${dist.javadoc.dir}/index.html"/>
franta-hg@0
  496
  </target>
franta-hg@0
  497
  <target depends="init,-javadoc-build,-javadoc-browse" description="Build Javadoc." name="javadoc"/>
franta-hg@0
  498
  <!--
franta-hg@0
  499
        =========================
franta-hg@0
  500
        JUNIT COMPILATION SECTION
franta-hg@0
  501
        =========================
franta-hg@0
  502
      -->
franta-hg@0
  503
  <target depends="init,compile" if="have.tests" name="-pre-pre-compile-test">
franta-hg@0
  504
    <mkdir dir="${build.test.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  505
  </target>
franta-hg@0
  506
  <target name="-pre-compile-test">
franta-hg@0
  507
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  508
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  509
  </target>
franta-hg@0
  510
  <target if="do.depend.true" name="-compile-test-depend">
franta-hg@0
  511
    <j2seproject3:depend classpath="${javac.test.classpath}" destdir="${build.test.classes.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
franta-hg@0
  512
  </target>
franta-hg@0
  513
  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test,-compile-test-depend" if="have.tests" name="-do-compile-test">
franta-hg@0
  514
    <j2seproject3:javac classpath="${javac.test.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
franta-hg@0
  515
    <copy todir="${build.test.classes.dir}">
franta-hg@0
  516
      <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
franta-hg@0
  517
    </copy>
franta-hg@0
  518
  </target>
franta-hg@0
  519
  <target name="-post-compile-test">
franta-hg@0
  520
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  521
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  522
  </target>
franta-hg@0
  523
  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test,-do-compile-test,-post-compile-test" name="compile-test"/>
franta-hg@0
  524
  <target name="-pre-compile-test-single">
franta-hg@0
  525
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  526
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  527
  </target>
franta-hg@0
  528
  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test-single" if="have.tests" name="-do-compile-test-single">
franta-hg@0
  529
    <fail unless="javac.includes">Must select some files in the IDE or set javac.includes</fail>
franta-hg@0
  530
    <j2seproject3:force-recompile destdir="${build.test.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  531
    <j2seproject3:javac classpath="${javac.test.classpath}" debug="true" destdir="${build.test.classes.dir}" excludes="" includes="${javac.includes}" sourcepath="${test.src.dir}" srcdir="${test.src.dir}"/>
franta-hg@0
  532
    <copy todir="${build.test.classes.dir}">
franta-hg@0
  533
      <fileset dir="${test.src.dir}" excludes="${build.classes.excludes},${excludes}" includes="${includes}"/>
franta-hg@0
  534
    </copy>
franta-hg@0
  535
  </target>
franta-hg@0
  536
  <target name="-post-compile-test-single">
franta-hg@0
  537
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  538
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  539
  </target>
franta-hg@0
  540
  <target depends="init,compile,-pre-pre-compile-test,-pre-compile-test-single,-do-compile-test-single,-post-compile-test-single" name="compile-test-single"/>
franta-hg@0
  541
  <!--
franta-hg@0
  542
        =======================
franta-hg@0
  543
        JUNIT EXECUTION SECTION
franta-hg@0
  544
        =======================
franta-hg@0
  545
      -->
franta-hg@0
  546
  <target depends="init" if="have.tests" name="-pre-test-run">
franta-hg@0
  547
    <mkdir dir="${build.test.results.dir}"/>
franta-hg@0
  548
  </target>
franta-hg@0
  549
  <target depends="init,compile-test,-pre-test-run" if="have.tests" name="-do-test-run">
franta-hg@0
  550
    <j2seproject3:junit testincludes="**/*Test.java"/>
franta-hg@0
  551
  </target>
franta-hg@0
  552
  <target depends="init,compile-test,-pre-test-run,-do-test-run" if="have.tests" name="-post-test-run">
franta-hg@0
  553
    <fail if="tests.failed">Some tests failed; see details above.</fail>
franta-hg@0
  554
  </target>
franta-hg@0
  555
  <target depends="init" if="have.tests" name="test-report"/>
franta-hg@0
  556
  <target depends="init" if="netbeans.home+have.tests" name="-test-browse"/>
franta-hg@0
  557
  <target depends="init,compile-test,-pre-test-run,-do-test-run,test-report,-post-test-run,-test-browse" description="Run unit tests." name="test"/>
franta-hg@0
  558
  <target depends="init" if="have.tests" name="-pre-test-run-single">
franta-hg@0
  559
    <mkdir dir="${build.test.results.dir}"/>
franta-hg@0
  560
  </target>
franta-hg@0
  561
  <target depends="init,compile-test-single,-pre-test-run-single" if="have.tests" name="-do-test-run-single">
franta-hg@0
  562
    <fail unless="test.includes">Must select some files in the IDE or set test.includes</fail>
franta-hg@0
  563
    <j2seproject3:junit excludes="" includes="${test.includes}"/>
franta-hg@0
  564
  </target>
franta-hg@0
  565
  <target depends="init,compile-test-single,-pre-test-run-single,-do-test-run-single" if="have.tests" name="-post-test-run-single">
franta-hg@0
  566
    <fail if="tests.failed">Some tests failed; see details above.</fail>
franta-hg@0
  567
  </target>
franta-hg@0
  568
  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-test-single,-pre-test-run-single,-do-test-run-single,-post-test-run-single" description="Run single unit test." name="test-single"/>
franta-hg@0
  569
  <!--
franta-hg@0
  570
        =======================
franta-hg@0
  571
        JUNIT DEBUGGING SECTION
franta-hg@0
  572
        =======================
franta-hg@0
  573
      -->
franta-hg@0
  574
  <target depends="init,compile-test" if="have.tests" name="-debug-start-debuggee-test">
franta-hg@0
  575
    <fail unless="test.class">Must select one file in the IDE or set test.class</fail>
franta-hg@0
  576
    <property location="${build.test.results.dir}/TEST-${test.class}.xml" name="test.report.file"/>
franta-hg@0
  577
    <delete file="${test.report.file}"/>
franta-hg@0
  578
    <mkdir dir="${build.test.results.dir}"/>
franta-hg@0
  579
    <j2seproject3:debug classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.JUnitTestRunner" classpath="${ant.home}/lib/ant.jar:${ant.home}/lib/ant-junit.jar:${debug.test.classpath}">
franta-hg@0
  580
      <customize>
franta-hg@0
  581
        <syspropertyset>
franta-hg@0
  582
          <propertyref prefix="test-sys-prop."/>
franta-hg@0
  583
          <mapper from="test-sys-prop.*" to="*" type="glob"/>
franta-hg@0
  584
        </syspropertyset>
franta-hg@0
  585
        <arg value="${test.class}"/>
franta-hg@0
  586
        <arg value="showoutput=true"/>
franta-hg@0
  587
        <arg value="formatter=org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.BriefJUnitResultFormatter"/>
franta-hg@0
  588
        <arg value="formatter=org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.junit.XMLJUnitResultFormatter,${test.report.file}"/>
franta-hg@0
  589
      </customize>
franta-hg@0
  590
    </j2seproject3:debug>
franta-hg@0
  591
  </target>
franta-hg@0
  592
  <target depends="init,compile-test" if="netbeans.home+have.tests" name="-debug-start-debugger-test">
franta-hg@0
  593
    <j2seproject1:nbjpdastart classpath="${debug.test.classpath}" name="${test.class}"/>
franta-hg@0
  594
  </target>
franta-hg@0
  595
  <target depends="init,-do-not-recompile,compile-test-single,-debug-start-debugger-test,-debug-start-debuggee-test" name="debug-test"/>
franta-hg@0
  596
  <target depends="init,-pre-debug-fix,compile-test-single" if="netbeans.home" name="-do-debug-fix-test">
franta-hg@0
  597
    <j2seproject1:nbjpdareload dir="${build.test.classes.dir}"/>
franta-hg@0
  598
  </target>
franta-hg@0
  599
  <target depends="init,-pre-debug-fix,-do-debug-fix-test" if="netbeans.home" name="debug-fix-test"/>
franta-hg@0
  600
  <!--
franta-hg@0
  601
        =========================
franta-hg@0
  602
        APPLET EXECUTION SECTION
franta-hg@0
  603
        =========================
franta-hg@0
  604
      -->
franta-hg@0
  605
  <target depends="init,compile-single" name="run-applet">
franta-hg@0
  606
    <fail unless="applet.url">Must select one file in the IDE or set applet.url</fail>
franta-hg@0
  607
    <j2seproject1:java classname="sun.applet.AppletViewer">
franta-hg@0
  608
      <customize>
franta-hg@0
  609
        <arg value="${applet.url}"/>
franta-hg@0
  610
      </customize>
franta-hg@0
  611
    </j2seproject1:java>
franta-hg@0
  612
  </target>
franta-hg@0
  613
  <!--
franta-hg@0
  614
        =========================
franta-hg@0
  615
        APPLET DEBUGGING SECTION
franta-hg@0
  616
        =========================
franta-hg@0
  617
      -->
franta-hg@0
  618
  <target depends="init,compile-single" if="netbeans.home" name="-debug-start-debuggee-applet">
franta-hg@0
  619
    <fail unless="applet.url">Must select one file in the IDE or set applet.url</fail>
franta-hg@0
  620
    <j2seproject3:debug classname="sun.applet.AppletViewer">
franta-hg@0
  621
      <customize>
franta-hg@0
  622
        <arg value="${applet.url}"/>
franta-hg@0
  623
      </customize>
franta-hg@0
  624
    </j2seproject3:debug>
franta-hg@0
  625
  </target>
franta-hg@0
  626
  <target depends="init,compile-single,-debug-start-debugger,-debug-start-debuggee-applet" if="netbeans.home" name="debug-applet"/>
franta-hg@0
  627
  <!--
franta-hg@0
  628
        ===============
franta-hg@0
  629
        CLEANUP SECTION
franta-hg@0
  630
        ===============
franta-hg@0
  631
      -->
franta-hg@0
  632
  <target depends="init" name="deps-clean" unless="no.deps"/>
franta-hg@0
  633
  <target depends="init" name="-do-clean">
franta-hg@0
  634
    <delete dir="${build.dir}"/>
franta-hg@0
  635
    <delete dir="${dist.dir}"/>
franta-hg@0
  636
  </target>
franta-hg@0
  637
  <target name="-post-clean">
franta-hg@0
  638
    <!-- Empty placeholder for easier customization. -->
franta-hg@0
  639
    <!-- You can override this target in the ../build.xml file. -->
franta-hg@0
  640
  </target>
franta-hg@0
  641
  <target depends="init,deps-clean,-do-clean,-post-clean" description="Clean build products." name="clean"/>
franta-hg@0
  642
</project>