descriptionunknown
ownerunknown
last changeMon, 23 Mar 2009 17:00:23 +0100
changes
2009-03-23 František Kučera Metoda nebude deklarovat, že vrací HashMapu, ale jen Mapu – obecné rozhraní místo konkrétní implementace (uvnitř se stále používá HashMapa). default tip
2009-03-09 František Kučera Filtrování informací, které nejsou potřebné v prezentační vrstvě – zapomenutá kontrola
2009-03-09 František Kučera Synchronizace SimpleDateFormat – místo synchronizovaných metod bude stačit nestatická proměnná SimpleDateFormat
2009-03-09 František Kučera Filtrování informací, které nejsou potřebné v prezentační vrstvě – přesun do metod (funkčnost stejná)
2009-03-09 František Kučera Synchronizace SimpleDateFormat
2009-03-08 František Kučera Nebudeme zahrnovat nbproject/private do ZIPu se zdrojovými kódy
2009-03-01 František Kučera Přidání tlačítka pro rozbalení a sbalení tabulky.
2009-03-01 František Kučera Přidání posuvníku k tabulce souhrnu a omezení její výšky.
2009-03-01 František Kučera JSP více modulární – rozdělení na více souborů
2009-03-01 František Kučera Graf zobrazuje skutečná data – Počty útoků za den
...
tags
...
branches
2009-03-23 491d1055972e default
...