java/HibernateDemo1/HibernateDemo1-ejb/src/conf/persistence.xml
2009-03-14 Správné pojmenování PU (persistentní jednotky)
2009-03-14 JPA: persistence.xml a první mapování